Is de Digitale Handtekening Rechtsgeldig?

Ja! In Nederland en overige landen van de EU heeft de Digitale Handtekening dezelfde juridische waarde als de handgeschreven handtekening, mits de methode van ondertekenen voldoende betrouwbaar is.
Voordat een Digitale Handtekening rechtsgeldig is, dient deze volgens de wet Elektronische Handtekening, aan de volgende eisen moet voldoen.

Eisen rechtsgeldige Digitale Handtekening

  • De Digitale Handtekening moet op unieke wijze aan de ondertekenaar zijn verbonden;
  • De Digitale Handtekening maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
  • De Digitale Handtekening wordt gezet met middelen die de uitsluitend de ondertekenaar tot zijn beschikking heeft;
  • De Digitale Handtekening is dusdanig aan het document verbonden dat eventuele wijzigingen achteraf kunnen worden opgespoord.

Sinds 1 juli 2016 is de EU verordening eIDAS van pas die naast de richtlijn van een Elektronische Aangetekende Zending ook het juridisch kader van de Digitale Handtekening voorschrijft. Daardoor is de Digitale Handtekening in alle landen van de EU rechtsgeldig maar kan ieder land er in de wet een eigen invulling aan geven.