Document Controleren

Een belangrijk document is pas rechtsgeldig als hij origineel is. Om dat te kunnen aantonen, genereren we bij de verzending een vingerprint in de vorm van een code.
Met onderstaande tool bieden we juridische zekerheid: u kunt de rechtsgeldigheid van uw document controleren. Komen de codes overeen, dan vormt dat het bewijs dat het document origineel is.
Heeft u de aangetekende mail na 5 juni 2017 ontvangen? Indien dit niet het geval is dan kunt u dit controleren op de volgende pagina *.

  • Selecteer of sleep een document in het vak hieronder. De bijbehorende vingerafdruk zal er onder verschijnen.
  • Kopieer of type daarna de vingerafdruk vanuit de correspondentie van Aangetekend Mailen in het veld daar onder.

Als deze vingerdrukken met elkaar overeenkomen, dan kunt u er zeker van zijn dat het verzonden en ontvangen bestand gelijk zijn en bent u dus zeker van de echtheid van het document.


Of sleep een document hierheen.
Vingerafdruk behorende bij uw document:

Verifieer uw document door hieronder de vingerafdruk te plakken die u van Aangetekend Mailen per mail heeft ontvangen.

* Aangetekend Mailen maakt sinds 6 juni gebruik van een complexere vingerafdruk (SHA256).