skip to Main Content
encyrptie en veilig mailen

Encryptie en veilig mailen

U kent ongetwijfeld de puzzels waarin door middel van het vinden van logica in cijfers een woord of een zin kan worden gevonden. De logica die de ontwerper van de puzzel heeft gebruikt, is de virtuele sleutel om tot het juiste antwoord (lees: woord of zin) te komen. Hier is sprake van een nogal eenvoudige vorm van encryptie.

Versleuteld

Encryptie ofwel versleutelen is dus een methode waarbij tekst met behulp van een ‘sleutel’ kan worden vertaald in een reeks – voor de onbevoegde lezer – onbegrijpelijke tekens. De encryptie van berichten bestaat al sinds de Romeinen. De befaamde veldheer, keizer en dictator Julius Caesar van het Romeinse Rijk maakte als een van de eersten gebruik van een eenvoudige encryptiemethode. Toen werden letters in een bericht via een bepaalde systematiek vervangen door andere letters uit het alfabet, bijvoorbeeld eerst twee plaatsen vooruit in het alfabet, dan twee achteruit enzovoorts. Wie de gebruikte code ofwel de sleutel kan ontdekken, kan het bericht lezen. Dit noemt men dan decoderen.

In militaire communicatie werd en wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van encryptie. Beroemd is Alan Turing, een wiskundige die tijdens de Tweede Wereldoorlog de uiterst complexe Enigma-code van de Duitsers wist te ontcijferen en zodoende de oorlog in het voordeel van de geallieerden wist te brengen. Vanwege zijn geweldige inzet en betekenis voor het land heeft men zijn beeltenis op het Britse geldbiljet van 50 pond gezet.

Omdat de rekenkracht van de huidige computers exponentieel blijft toenemen, moeten coderingen voor encryptie steeds complexer worden. Daarvoor ontwikkelt men algoritmes die gebaseerd zijn op wiskundige formules.
Mailverkeer wordt beveiligd door middel van digitale sleutels met bitreeksen. Dat laatste betekent dar er meerdere cijfers en letters op een rij staan: standaard is 128, 192 of 256 bits. Daarmee zijn zoveel combinaties te maken dat zelfs een supercomputer deze er vele decennia over doet om ze te decoderen.

Encryptie in het mailverkeer

Bij mailverkeer wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde end-to-end versleuteling. Dat betekent dat de communicatie volledig is versleuteld vanaf de afzender tot en met de ontvanger.
Als gebruiker van een dienst zoals Aangetekend Mailen hoeft u zich – noch als zender noch als ontvanger – druk te maken over de wijze en mate van versleuteling. Wij maken gebruik van de hoogste standaarden en de nieuwste technieken om veilig mailen mogelijk te maken.

Beveiligd mailen doet u dus met dDQJHWHNHQG PDLOHQ [Aangetekend Mailen], maar onze encryptiemethoden zijn vele malen complexer dan deze!

Direct contact
+31 (0)346 58 17 31

Meer weten?

Ook zij gebruiken Aangetekend Mailen

Back To Top
×Close search
Zoeken