skip to Main Content

Ingebrekestelling

Gemakkelijk beveiligd & rechtsgeldig

Je hebt een klusbedrijf ingeschakeld voor een verbouwing, maar het resultaat is absoluut niet wat je bent overeengekomen. Je hebt je huis verhuurd, maar de huurder betaalt niet meer. Je hebt een e-bike gekocht, maar die heeft de nodige gebreken. Zo zijn er nog veel meer situaties denkbaar waarbij je een ingebrekestelling wil versturen.

In zo’n geval wil je afdwingen dat die andere partij de gemaakte afspraken nakomt of dat middels het in gebreke stellen de overeenkomst wordt ontbonden.

Verstuur Direct voor € 2,50
Aangetekend versturen

Gratis voorbeeldbrieven ingebrekestelling

Gebruik één van de drie voorbeeldbrieven voor het versturen van een Ingebrekestelling.

In gebreke stellen? Houd hier rekening mee

Redelijk termijn

Het gaat bij nakoming om een ‘redelijke termijn’. Dus niet standaard 14 dagen nakoming eisen, maar het laten afhangen van de situatie. Dit kan enkele maanden zijn, bijvoorbeeld bij een bouwwerk, maar bijvoorbeeld ook meerdere uren of dagen.

Aangetekend

De wet meldt dat een ingebrekestelling een schriftelijke aanmaning is aan de tegenpartij. Om geen discussie te voeren over het wel of niet (tijdig) in gebreke stellen kun je dit beter aangetekend versturen.

Vermelding

Belangrijk is om de juiste zaken te vermelden. Zo moet de schuldenaar expliciet in gebreke worden gesteld, moet er duidelijk worden aangegeven wat er geëist wordt en binnen welke termijn en dat de geadresseerde in gebreke wordt gesteld. Je loopt anders de kans dat de ingebrekestelling juridisch niet geldig is.

Ingebrekestelling op de juiste wijze

Voordat een overeenkomst ontbonden kan worden, de dienst of het product alsnog in de juiste kwaliteit wordt geleverd en voordat er schadevergoeding wegens wanprestatie kan worden gevorderd, moet de zogenaamde schuldenaar volgens de wet in verzuim zijn. Dat staat aangegeven in het Burgerlijk Wetboek (Boek 6, Artikel 82).

Door middel van een zogenaamde ingebrekestelling wordt de tegenpartij voor het niet nakomen aansprakelijk gesteld en wordt het bedrijf of de persoon – als het mogelijk is om de dienst alsnog te leveren of het product te herstellen – een redelijke termijn geboden om alsnog de verplichtingen na te komen. Eigenlijk een soort tweede kans. Als de schuldenaar zijn verplichting(en) na een ingebrekestelling binnen die termijn nog steeds niet nakomt, dan is hij of zij in verzuim.

Het versturen van een ingebrekestelling kan van groot belang zijn voor de uitkomst van een later te voeren juridische procedure. In veel gevallen ben je dat zelfs verplicht, anders kan je geen verdere juridische stappen nemen.

Je kunt hiervoor natuurlijk een aangetekende brief gebruiken, maar veel sneller en beduidend goedkoper gaat dat per Aangetekende Mail Click & Send. Met Aangetekend Mailen ben je zeker van een volledig rechtsgeldige ingebrekestelling zonder dat je daarvoor de deur uit hoeft. En je krijgt het bewijs van de verzending en ontvangst bij de geadresseerde direct in jouw mailbox.

Wij helpen je op deze pagina graag met de opstelling van zo’n ingebrekestelling. Zie hieronder de link naar een drietal voorbeeldbrieven.

Verstuur de ingebrekestelling

voor €2,50 en ontvang direct per email het juridische bewijs

eIDAS

Aangetekend B.V. is de enige en eerste gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende Brief

Ga naar de EU Trusted List

Ook zij gebruiken Aangetekend Mailen

Meer weten?

    Nieuwsbrief

    Ik wil graag per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen van Aangetekend Mailen met daarin nieuwtjes, tips en informatie over onze dienst. Klik hier voor meer informatie over onze privacy- en cookieverklaring.

    Back To Top
    Zoeken