E-mail valt eindelijk onder het briefgeheim!

Al meer dan vijftien jaar speelt het plan, maar nu gaat het er eindelijk van komen: e-mail komt onder het briefgeheim. De Tweede Kamer heeft onlangs unaniem ingestemd met een voorstel tot grondwetswijziging van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hierdoor komt er een algemeen ‘brief- en telecommunicatiegeheim’ in plaats van het huidige ‘brief-, telefoon en telegraafgeheim’. Daarmee gaat het meest gebruikte digitale communicatiemedium nu eindelijk formeel juridisch op dezelfde voet als de klassieke brief. 

Sinds de opkomst van internet en digitaal zakendoen in de jaren negentig werd al gesproken over het opnemen van e-mail in de Grondwet. Hierdoor zou e-mail beschermd zijn tegen ongewenste toegang, net zoals dat voor brieven en telefoongesprekken al gold. De geplande grondwetswijziging dekt overigens meer: ook andere privé berichten, zoals whatsApp-chats en skypeconversaties zullen eronder vallen.

WAAROM NU PAS ONDER HET BRIEFGEHEIM? 

Een belangrijke reden dat het toch nog zo lang geduurd heeft, was dat het voor Justitie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten zonder het e-mailgeheim erg handig was om deze af te luisteren. Gelukkig zijn we daar nu uit: aftappen van e-mail blijft mogelijk voor deze diensten, maar dat moet wettelijk geregeld zijn en kan alleen na rechtelijke toetsing. Bij kwesties die raken aan de nationale veiligheid, beslist de minister van Binnenlandse Zaken. Dat geeft een goede balans tussen de privacy van de burger en de opsporingsbelangen van de overheid. Daar komt nog bij dat de procedure voor een grondwetswijziging niet eenvoudig is. Een wetsvoorstel moet eerst door de Tweede en Eerste kamer worden goedgekeurd, met tweederde meerderheid, waarna moet worden gewacht tot de eerstvolgende verkiezingen. De nieuwe Tweede Kamer beslist vervolgens over de wet.

E-mail  valt eindelijk onder het briefgeheim!Aangetekend Briefgeheim

RECHTSGELDIG MAILEN

Vandaag de dag is e-mail verreweg het belangrijkste elektronische kanaal in het handelsverkeer. Het telecommunicatiegeheim zal dat alleen maar versterken.
Een belangrijke zorg bij e-mail was immers altijd wel of deze niet gelezen kon worden door andere partijen. Een aandachtspunt bij e-mail blijft wel de kwestie hoe te bewijzen dat e-mail aangekomen of gelezen is. Voor aangetekende brieven is dit juridisch een uitgemaakte kwestie, maar bij e-mail is hier geen wettelijke regeling voor. Ook de grondwetswijziging zal daar niets aan veranderen. ‘Met Aangetekend Mailen kun je op een eenvoudige manier belangrijke documenten beveiligd en rechtsgeldig versturen. De dienst legt realtime vast; Wie, Wat, Wanneer met Wie heeft gecorrespondeerd zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan over de inhoud en/of de betrokkenheid bij de correspondentie’, legt Philip Voogt van Aangetekend Mailen uit

TOT BESLUIT

Alles bij elkaar is deze grondwetswijziging een belangrijke stap voorwaarts in de professionalisering van e-mail als zakelijk medium. Het voorstel werd begin 2014 ingediend door het kabinet. Het is nu ter beoordeling naar de Eerste Kamer gestuurd.

Arnoud Engelfriet

 

 

Arnoud Engelfriet is partner bij juridisch adviesbureau ICT Recht

 

Philip Voogt

 

 

 

Philip Voogt is Commercieel Directeur bij Aangetekend Mailen

 

Bron: De Credit Manager nummer 2 2017

 

Comments are closed.