De sector overheid is de sector waarin de overheid haar diensten en activiteiten uitvoert. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het maken van wetten en beleid, het verlenen van vergunningen en subsidies, het uitvoeren van taken op het gebied van justitie, defensie en veiligheid, of het verzorgen van diensten op het gebied van onderwijs, gezondheid en sociale zaken.

De sector is een belangrijke sector in elk land, omdat zij verantwoordelijk is voor het behartigen van de belangen van de bevolking en het zorgen voor een goed functionerende samenleving. De sector is daarom ook vaak een grote werkgever, met veel verschillende banen en functies.

Er zijn verschillende niveaus binnen deze sector, zoals de nationale -, de regionale – en de lokale overheid. Elk niveau heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en samen zorgen ze ervoor dat de overheid haar taken op een efficiënte manier kan uitvoeren.

Gerelateerde artikelen over deze branche.

 

Back To Top