Aangetekend Mailen

Beveiligd & Rechtsgeldig documenten versturen

Aangetekend Mailen maakt het mogelijk om vertrouwelijke gegevens te e-mailen waarbij er bewijs wordt verschaft ten aanzien van het hanteren van de verzonden gegevens, met inbegrip van bewijs van het verzenden en ontvangen van de gegevens, en die de verzonden gegevens beschermt tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging of onbevoegde wijzigingen.

Download brochure

Dé oplossing voor alle belangrijke documenten

Beveiligd

Beveiligd

juridisch_rechtsgeldig

Rechtsgeldig

Efficiënt.

Efficiënt

eidas-qualified-trust-mark

eIDAS – qTSP – qERDS

Eenvoudig in gebruik

Het versturen van aangetekende e-mails is heel eenvoudig. Weg met de additionele, lastige, Mijn-omgevingen. Aangetekend Mailen is heel eenvoudig te integreren binnen de systemen van jouw organisatie en kent een minimale IT-impact. Met de integratie in o.a. Outlook kunnen de gebruikers ongeacht tijdstip en locatie een Aangetekend Mailen versturen alsof het een gewone e-mail is. Behalve de integratie in het mailprogramma, kan Aangetekend Mailen ook worden geïntegreerd in een workflow zodat documenten volledig geautomatiseerd kunnen worden verzonden en afgehandeld. Hiermee kan een proces van dagen worden ingekort naar slechts een paar uur. Er zijn twee varianten van Aangetekend Mailen, Standaard en Gekwalificeerd.

” Voor juristen is het belangrijk geen beroepsfouten te maken. Gelukkig is er inmiddels ook jurisprudentie: ook rechters accepteren Aangetekend Mailen.”

Saida Hamdiouiel Hajaji
Teamleider afdeling Vastgoed

Lees hier meer klantverhalen

Saida Hamdiouiel Hajaji

Wanneer Aangetekend Mailen Standaard of Gekwalificeerd?

De keuze voor Aangetekend Mailen of Aangetekend Mailen Plus is afhankelijk van de inschatting van de gebruiker van de dienst:

 • Hoe zwaarwegend is de identiteit van de beoogde ontvanger?
 • Is het voor de ontvanger van belang om absolute zekerheid te hebben over de identiteit van de zender?
 • Hoe groot is het belang dan wel het afbreukrisico van het over te brengen document?
 • Hoe belangrijk is de borging van de privacy van het te verzenden document in de zin van dat uitsluitend de beoogde ontvanger toegang krijgt tot de inhoud?
 • Kan nauwkeurige identificatie een rol spelen als bewijslast bij een eventuele rechtszaak?

Aangetekend Mailen Standaard

AANGETEKEND MAILEN
STANDAARD – ERDS
 • Veilig conform AVG
 • Rechtsgeldig, juridische zekerheid
 • ERDS (Electronic Registered Delivery Service)
 • Efficiënt
 • 24/7 inzetbaar, realtime volgbaar
 • Outlook plugin en via API te gebruiken
 • Meerdere talen beschikbaar

 

 

OPTIONEEL

 • Twee-factor authentificatie (2FA)
 • Digitaal Ondertekenen van bestanden
 • Grote Bestanden versturen
Conform artikel 43 eIDAS verordening

Aangetekend Mailen Gekwalificeerd

AANGETEKEND MAILEN PLUS
GEKWALIFICEERD – qERDS
 • Veilig conform AVG
 • Rechtsgeldig, juridische zekerheid
 • qERDS (qualified Electronic Registered Delivery Service)
 • Efficiënt
 • 24/7 inzetbaar, realtime volgbaar
 • Outlook plugin en via API te gebruiken
 • Meerdere talen beschikbaar

PLUS

 • Identificatie voor verzender en ontvanger
 • Twee-factor authenticatie (2FA) verplicht

OPTIONEEL

 • Digitaal Ondertekenen van bestanden
 • Grote Bestanden versturen
Conform artikel 44 eIDAS verordening

85% van de Aangetekende Mails waren eerder geen aangetekende poststukken

Aanvullende koppelingen

digitaal ondertekenen lijnen

Digitaal Ondertekenen

Met Ondertekend Mailen kun je de ontvanger op eenvoudige wijze vragen documenten te ondertekenen. Als afzender weet je precies waar het contract zich begeeft en wanneer er een ondertekening heeft plaatsgevonden.

Lees meer >>

2FA

Twee-factor authenticatie

De 2FA per SMS is een extra beveiligingsstap om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Wanneer je wilt dat de mail door een specifiek persoon kan worden geopend schakel je de 2FA functie in. Zo voorkom je een datalek.

Lees meer >>

Verificatie

SEPA Machtigingen

Het afsluiten van (zakelijke) Incassomachtiging op papier kan een kostbaar proces zijn. Terwijl het innen van facturen van cruciaal belang is. Met de optie SEPA machtiging verkrijg je de juiste incassomachtiging.

Lees meer >>

eIDAS

Aangetekend B.V. is het enige Nederlandse bedrijf dat de Europees gekwalificeerde vertrouwensdienst voor ERDS (Electronic Registered Delivery Service – dienst voor elektronisch aangetekende bezorging) levert. Met de inzet van Aangetekend Mailen wordt de inhoud van het document geborgd, is absoluut duidelijk wie de afzender is en wie de ontvanger en wordt elke fase van het verzend- en ontvangstproces vastgelegd. Bij de gekwalificeerde versie wordt de authenticiteit van zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig gecontroleerd.

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener (Qualified Trust Service Provider) heeft Aangetekend B.V. met de diensten Aangetekend Mailen en Aangetekend Mailen Plus in ieder Europees land dezelfde status als lokale postbedrijven.

Ontvang de brochure
van Aangetekend

Wil je ook weten wat Aangetekend voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen? En wat de voordelen zijn? Vul je gegevens in en wij sturen de brochure per aangetekende mail toe.

In diverse sectoren gingen in totaal 0 gebruikers je al voor

“Voor juristen is het belangrijk geen beroepsfouten te maken. Gelukkig is er inmiddels ook jurisprudentie: ook rechters accepteren Aangetekend Mailen.”

Saida Hamdioui-el Hajaji
ARAG

Lees het hele klantverhaal

  Certificeringen

De enige Nederlandse eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top