Digitaal Ondertekenen

Digitaal, Beveiligd en Rechtsgeldig documenten ondertekenen

 • Veilig Bescherm vertrouwelijke informatie
 • Rechtsgeldig Vertrouw op de juridische geldigheid
 • Efficiënt Bespaar tijd door 24/7 digitaal te communiceren
 • Transparant Volg je ondertekeingen met track & trace
Demo: Digitaal Ondertekenen in de praktijk

Digitaal Ondertekenen

De afgelopen decennia heeft digitalisering de wereld op zijn kop gezet en allerlei industrieën veranderd. Van entertainment tot onderwijs, van zorg tot het bedrijfsleven. De digitalisering heeft de manier waarop we denken en handelen veranderd. Een van de meest revolutionaire veranderingen heeft plaatsgevonden in onze communicatiemethoden. Digitaal Ondertekenen is een haalbare en effectieve oplossing.

Belangrijk documenten zoals arbeidscontracten, inkooporders, huurovereenkomsten, offertes en incassomachtigingen
kun je digitaal, beveiligd en rechtsgeldig laten ondertekenen.

 • Rechtsgeldigheid: Digitaal Ondertekenen voldoet aan de juridische eisen.
 • Veiligheid: Geavanceerde encryptie en veiligheidsprotocollen zorgen ervoor dat elk document veilig en vertrouwelijk blijft.
 • Gebruiksgemak: Direct vanuit je eigen e-mailomgeving documenten verzenden, instellen en laten ondertekenen.
 • Meerdere documenten: Een of meerdere documenten tegelijk verzenden en laten ondertekenen
 • Meerdere ondertekenaars: Een of meerdere personen de documenten laten ondertekenen. Bepaal zelf in welk volgorde die dient te gebeuren.
Plan een demo

Digitaal Ondertekenen wordt gebruikt voor

 • Financiële documenten, waarbij je later moet kunnen aantonen wat de afspraken tussen beide partijen is geweest. Denk bijvoorbeeld aan incasso- of betaalmachtigingen of aanpassingen van de voorwaarden.
 • Huurovereenkomsten of servicecontracten waarbij de afspraken tussen huurder en verhuurder bepalend zijn.
 • HR correspondentie tussen werkgever en werknemer, zoals contracten, in- en uitdiensttreding
 • In- en verkoopdocumenten, zoals contracten en overeenkomsten, maar ook opdrachtbevestigingen voor nieuwe cliënten, betalingsregelingen en transactiedocumenten
 • Belangrijke (juridische) correspondentie tussen bedrijven, klanten, leveranciers en derden.

Het digitaal ondertekenen van documenten verhoogt niet alleen de efficiëntie, het vermindert het risico op fouten en biedt bovendien een verbeterde klantervaring en biedt de juridische zekerheid.

Het proces uitgelegd

Digitaal Ondertekenen is een veilige en door de regelgeving erkende methode om documenten digitaal te verzenden en te laten ondertekenen. Vergelijk het met de “natte handtekening”, maar dan volledig online. Of het nu gaat om overeenkomsten, contracten of andere documenten, ons platform zorgt voor een snel, betrouwbaar en juist ondertekenproces. Verkort de doorlooptijd van dagen naar uren en biedt een verbeterde klantervaring.

Digitaal Ondertekenen en het naleven van de wetgeving

De wetgeving rondom digitaal ondertekenen in de Europese Unie is grotendeels vastgelegd in de eIDAS- verordening (Electronic Identification and Trust Services). Deze verordening, die sinds juli 2016 van kracht is, biedt een gestandaardiseerd raamwerk voor elektronische identificatie en vertrouwensdiensten, inclusief elektronische handtekeningen. Volgens eIDAS worden elektronische handtekeningen erkend als juridisch gelijkwaardig aan handgeschreven handtekeningen.

Dankzij het gebruik van Digitaal Ondertekenen sta je stevig in je juridische schoenen. Om te beginnen is Aangetekend BV de énige Nederlandse vertrouwensdienst voor Elektronische Aangetekende Bezorging met de belangrijke EU-erkenning qERDS, de belangrijke eIDAS-erkenning voor gekwalificeerde e-mails. Daarnaast voldoet al je correspondentie die via Digitaal Ondertekenen verloopt aan alle eisen van de privacybescherming GDPR/AVG, de schriftelijkheidsvereiste en de verzend- en ontvangsttheorie. Tot slot verzekert artikel 156a uit het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering dat onze digitale verzendingen voldoen aan alle formele eisen voor bewijsvoering in gerechtelijke procedures.

Digitaal Ondertekenen
net zo makkelijk als het versturen van een e-mail

Digitale Handtekening

Digitaal Ondertekenen is een veilige en door de regelgeving erkende methode om documenten digitaal te verzenden en te laten ondertekenen. Vergelijk het met de “natte handtekening”, maar dan volledig online. Of het nu gaat om overeenkomsten, contracten of andere documenten, ons platform zorgt voor een snel, betrouwbaar en juist ondertekenproces. Verkort de doorlooptijd van dagen naar uren en biedt een verbeterde klantervaring.

Digitale handtekening en wettelijk geldig elektronisch bewijs

De ontvanger krijgt de documenten via e-mail aangeboden en kan deze online ondertekenen. Elk detail van het proces, zoals de datum, het type en de inhoud van het document, de (identiteit van de) ondertekenaar, wordt nauwkeurig vastgelegd. Hiervan krijg je een wettelijk geldig elektronisch bewijs, wat van onschatbare waarde kan zijn bij eventuele latere geschillen of onduidelijkheden.

Waar snelheid, veiligheid en gemak elkaar ontmoeten. Onze digitale handtekening elimineert de frustratie van trage processen en papierwerk, en opent de deur naar een wereld van efficiëntie en naadloze workflows.

De voordelen van Digitaal Ondertekenen

Het gebruik van digitale handtekeningen biedt drie belangrijke voordelen die het proces van ondertekenen revolutioneren. Deze combinatie van snelheid, gebruiksgemak en een verbeterde klantervaring maakt digitale handtekeningen tot een onmisbare tool in de hedendaagse zakelijke wereld.

Ten eerste is het snel: documenten kunnen binnen enkele minuten worden ondertekend en verstuurd, waardoor lange wachttijden en fysieke beperkingen wegvallen.

Ten tweede is het uiterst gebruiksvriendelijk. Moderne platforms voor digitale handtekeningen zijn ontworpen met het oog op eenvoud en toegankelijkheid, zodat zelfs gebruikers zonder technische kennis gemakkelijk documenten kunnen ondertekenen en beheren. Voor zowel de verzender als de ontvanger zijn er een paar eenvoudige stappen.

Ten derde verbetert het de klantervaring aanzienlijk. Klanten waarderen de efficiëntie en het gemak van een digitaal ondertekeningproces, wat leidt tot een positievere perceptie van uw bedrijf en diensten.

Digitaal Ondertekenen is rechtsgeldig

De wetgeving rondom digitaal ondertekenen in de Europese Unie is grotendeels vastgelegd in de eIDAS- verordening (Electronic Identification and Trust Services). Deze verordening, die sinds juli 2016 van kracht is, biedt een gestandaardiseerd raamwerk voor elektronische identificatie en vertrouwensdiensten, inclusief elektronische handtekeningen. Volgens eIDAS worden elektronische handtekeningen erkend als juridisch gelijkwaardig aan handgeschreven handtekeningen.

De verordening onderscheidt drie niveaus van elektronische handtekeningen:

 • de standaard elektronische handtekening
 • de geavanceerde elektronische handtekening (AES)
 • de gekwalificeerde elektronische handtekening (QES)

Elke variant biedt een hoger niveau van veiligheid en authenticiteit. Volgens Artikel 25 van de eIDAS- verordening zijn elektronische handtekeningen juridisch bindend en moeten ze in alle lidstaten van de EU als zodanig worden erkend, wat een uniforme juridische basis biedt voor het gebruik van digitale handtekeningen binnen de hele EU. Aangetekend levert zowel de standaard als de geavanceerde elektronische handtekening.

Standaard digitale handtekening

Dit is het meest basale niveau van elektronische handtekeningen. Het omvat eenvoudige elektronische handtekeningen zoals gescande handtekeningen, met de muis een handtekening plaatsen of een aangevinkt vakje in een elektronisch document. Hoewel deze vorm van handtekening technisch geldig is, biedt het niet de veiligheid of verificatie van de identiteit van de ondertekenaar. Het is daardoor gemakkelijker te vervalsen en biedt geen garanties over de integriteit van het document na ondertekening.

Geavanceerd (AES)

Een AES (Advanced Electronic Signature) moet uniek verbonden zijn aan de ondertekenaar, de identiteit van de ondertekenaar kunnen identificeren, tot stand zijn gekomen met gegevens die de ondertekenaar met een hoge mate van vertrouwen onder zijn controle heeft, en gekoppeld zijn aan de ondertekende gegevens op zo’n manier dat elke wijziging nadien opgespoord kan worden. Dit niveau biedt een hogere mate van beveiliging en zekerheid over wie het document heeft ondertekend en of het document na ondertekening is gewijzigd.

Een AES biedt meer zekerheid dan de standaard elektronische handtekening. Het moet uniek zijn voor de ondertekenaar, de identiteit van de ondertekenaar kunnen bevestigen, op een veilige manier worden aangemaakt zodat alleen de ondertekenaar er toegang toe heeft, en op zo’n manier aan het document verbonden zijn dat elke wijziging achteraf kan worden opgespoord.

Om de identiteit van de ondertekenaar extra vast te stellen kan je gebruik maken van identificatie-middelen zoals iDIN, eID of itsme. Voordat de handtekening wordt gezet vragen wij de ondertekenaar in te loggen bij een van deze vertrouwde identificatiemiddelen om zodoende de handtekening te bevestigen.

 

Gekwalificeerd (QES)

De QES (Qualified Electronic Signature) vertegenwoordigt het hoogste niveau van vertrouwen en veiligheid in digitale handtekeningen. Een QES is een AES die is gecreëerd met een gekwalificeerd middel voor het maken van elektronische handtekeningen (zoals een gekwalificeerde digitale certificaat uitgegeven door een erkende certificeringsautoriteit) en dat is geregistreerd op de EU Trusted List. Gekwalificeerde handtekeningen bieden het wettelijke vermoeden van de integriteit van de gegevens en van de juistheid van de oorsprong van de gegevens waaraan het is verbonden, wat betekent dat ze dezelfde juridische status hebben als handgeschreven handtekeningen in de EU en daarbuiten.

De QES vertegenwoordigt het hoogste veiligheidsniveau en heeft dezelfde juridische status als een handgeschreven handtekening. Het vereist een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen, dat alleen kan worden uitgegeven door een erkende certificatieautoriteit. Een QES moet worden gecreëerd met behulp van een gekwalificeerd ondertekeningscreatiemiddel.

Jouw partner voor Digitaal Ondertekenen en in overeenstemming met wetgeving, normen en Europese verordeningen. Aangetekend is de énige Nederlandse leverancier voor de vertrouwensdienst voor elektronische zendingen volgens de eIDAS verordening.

Waarom andere klanten zo enthousiast zijn

” Digitaal Ondertekenen werkt snel en simpel, terwijl de veiligheid van data is gewaarborgd”

Caspar Lecluse
MT-lid IVA Driebergen

Lees de ervaring van IVA Driebergen

eIDAS

Aangetekend B.V. is het enige Nederlandse bedrijf dat de Europees gekwalificeerde vertrouwensdienst voor ERDS (Electronic Registered Delivery Service – dienst voor elektronisch aangetekende bezorging) levert. Met de inzet van Aangetekend Mailen wordt de inhoud van het document geborgd, is absoluut duidelijk wie de afzender is en wie de ontvanger en wordt elke fase van het verzend- en ontvangstproces vastgelegd. Bij de gekwalificeerde versie wordt de authenticiteit van zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig gecontroleerd.

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener (Qualified Trust Service Provider) heeft Aangetekend B.V. met de diensten Aangetekend Mailen en Aangetekend Mailen Plus in ieder Europees land dezelfde status als lokale postbedrijven.

Deze bedrijven vertrouwen al op onze diensten

Partners van Digitaal Ondertekenen

Digitaal Ondertekenen is ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van diverse sectoren, waaronder Juridisch, Credit management, Vastgoed, Zorg, HR, Overheid en Mobiliteit. Onze dienst is flexibel en aanpasbaar, zodat het perfect past bij jouw sector. Onze dienst biedt ongeëvenaarde waarde door de efficiëntie en veiligheid van je documenten te verbeteren, terwijl je voldoet aan de specifieke eisen van je sector. Dit betekent minder zorgen voor jou en meer tijd om je te concentreren op wat echt belangrijk is voor je bedrijf. We werken graag samen met (branche)partners. Dat maakt het eenvoudig om onze oplossingen te gebruiken in de systemen waar je nu al mee werkt.

Doe waar je goed in bent, daar geloven wij in. Daarom hebben wij de juiste business partners om de dienst breed en internationaal te kunnen leveren. Wij werken samen met de beste technische partners voor een stabiele en veilige dienst. Daarnaast integreren we met software oplossingen waar Aangetekend Mailen een toegevoegde waarde heeft voor de eindgebruiker. In onderstaande branches werken we met meerdere partners. Partner worden kan ook uiteraard.


IT

Digitaal Ondertekenen heeft altijd een geschikte abonnement

STARTER
€ 32,50 per maand*inclusief 100 signs per user per jaar

– Plug-in voor Outlook
– 1 of max. 2 gebruikers

Inbegrepen features

V Verstuur 24/7 (AVG)
V Meerdere documenten
V Meerdere ondertekenaars
V HSM qSEAL biljet

V Herinneringen
V Verificatie via krabbel
X Verificatie via iDIN
X Dashboard en API
X Extra ondertekeningen

PROFESSIONAL
€ 25 per maand*inclusief 100 signs per user per jaar

– Plug-in voor Outlook
– min 3 tot max. 9 gebruikers

Inbegrepen features

V Verstuur 24/7 (AVG)
V Meerdere documenten
V Meerdere ondertekenaars
V HSM qSEAL biljet

V Herinneringen
V Verificatie via krabbel
V Verificatie via iDIN
V Dashboard en API
X Extra ondertekeningen

ENTERPRISE
€ 250 per maandinclusief 1000 signs per jaar

– Plug-in voor Outlook
– onbeperkte gebruikers

Inbegrepen features

V Verstuur 24/7 (AVG)
V Meerdere documenten
V Meerdere ondertekenaars
V HSM qSEAL biljet

V Herinneringen
V Verificatie via krabbel
V Verificatie via iDIN
V Dashboard en API
V Extra ondertekeningen (optioneel)

Ons flexibele tariefmodel is ontworpen om tegemoet te komen aan jouw specifieke behoeften. Of je nu een klein bedrijf bent dat af en toe een document digitaal mail moet laten ondertekenen of een groot bedrijf met honderden ondertekeningen per maand, we hebben een passend tariefplan voor je. Het STARTER abonnement is momenteel alleen beschikbaar voor bestaande klanten van Aangetekend. Voor nieuwe klanten zal dit later dit jaar beschikbaar komen. Laat je gegevens achter en we houden je op de hoogte. (* bedrag per user per maand)

Meer informatie, persoonlijke demo of een vrijblijvende offerte?

Ben je al overtuigd? Dan kun je direct een offerte of demo aanvragen. Meestal kun je binnen enkele werkdagen al beginnen.

Wel je eerst onze software in actie zien? We organiseren regelmatig een informatief webinar. Of je vraagt een persoonlijke demo aan met een van onze AMbassadeurs. Dan nemen we alle opties met je door. Vul hiervoor onderstaande formulier in. Of wil je eerst ervaren hoe Digitaal Ondertekenen werkt? Vraag dan onze brochure aan.

Wacht niet langer, neem contact op. Neem vandaag nog de stap naar efficiëntere en veiligere zakelijke communicatie!

Benieuwd hoe Digitaal Ondertekenen n de praktijk werkt? Plan een persoonlijke afspraak in met een van onze experts.

Ontvang onze brochure over Digitaal Ondertekenen.

Andere klanten gebruiken ook

Aangetekend Mailen

Bij documenten die er toe doen is aantoonbaarheid en juridische zekerheid belangrijk. Kies bij een Aangetekende Mail tussen onze standaard (eIDAS artikel 43) of onze gekwalificeerde (eIDAS artikel 44) dienst.

Lees meer >>

Beveiligd Mailen

Privacygevoelige data moet worden beschermd tegen verlies, diefstal of hacken. Gebruik altijd veilig mailen om dit te voorkomen. Als de mail niet veilig kan worden afgeleverd, krijgt de ontvanger een bericht om de mail veilig op te halen.

Lees meer >>

Grote Bestanden Mailen

Het kan soms lastig zijn om een groot bestand via de mail te verzenden, omdat dit de mailserver flink belast. Of de bijlage bevat privacygevoelige data. Verstuur bijlagen veilig en gemakkelijk via de server van Aangetekend.

Lees meer >>

  Certificeringen

De enige Nederlandse eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top