Ga naar hoofdinhoud

Het Centraal College van Deskundigen Zorg & Welzijn heeft besloten om per 15 mei 2022 het schema NCS 7516 te inactiveren. Hierdoor is certificatie niet meer mogelijk. Huidige certificaten zijn hierdoor niet meer geldig en worden ingetrokken en er worden geen nieuwe certificaten afgegeven (bron www.nen.nl). Deze certificaten golden als voorwaarde voor Veilig Mailen met de Rechtspraak. Veilig mailverkeer met de Rechtspraak blijft mogelijk via Veilig Mailen-aanbieders die op 14 mei 2022 NTA 7516-gecertificeerd én technisch gekoppeld waren met (de Veilig Mailen-aanbieder van) de Rechtspraak (bron https://www.rechtspraak.nl). Kortom de NEN en de Rechtspraak kondigen einde NTA 7516 aan.

Aangetekend BV is eIDAS gekwalificeerd

Aangetekend B.V. voldoet aan de Europese eIDAS-Verordening en is daarmee een gekwalificeerde vertrouwens­dienstverlener ofwel een qualified Trust Service Provider (qTSP). Onze organisatie levert vertrouwensdiensten waaronder de “gekwalificeerde elektronische aangetekende zending” ofwel qualified Electronic Registered Delivery Service (qERDS). Afnemers kunnen er dan ook op vertrouwen dat aan de hoogst haalbare eisen op het gebied van beveiliging wordt voldaan. Het voldoen aan de eisen van de eIDAS-Verordening wordt permanent bewaakt door respectievelijk een geaccrediteerde auditeur, de Deutsche Telekom Security GmbH  en de Nederlandse toezichthouder, het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Agentschap Telecom bewaakt de zogeheten Trust List voor Nederland waar Aangetekend B.V. een notering heeft: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/NL. Qua eisen is de eIDAS-Verordening beduidend diepgaander en veel omvattender dan bijvoorbeeld de NEN ISO27001. Overigens is Aangetekend B.V. ook voor deze norm gecertificeerd.

Meer weten over de mogelijkheden voor Veilig Mailen in de rechtspraak?

Benieuwd hoe Aangetekend Mailen met aantoonbare mails een rol in jouw organisatie kan spelen? Geïnteresseerd hoe wij dat eenvoudig in jouw organisatie kunnen implementeren? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met je mee.

Download onze brochure

De opkomst en (voorlopige) ondergang van Nederlandse normen voor Veilig Mailen

In deze whitepaper wordt beschreven waarom en hoe deze normen tot stand kwamen, maar ook hoe ze vooralsnog feitelijk van het toneel zijn verdwenen. Tot slot wordt ingegaan op de al langer bestaande, stringente Europese eisen voor een ‘elektronisch aangetekende zending’, zoals die door alle lidstaten van de EU – dus inclusief Nederland – is aanvaard.

[contact-form-7 id="30957"]

AM Sharing

Aangetekend Mailen organiseert vaker webinars voor Credit Management-, Juridische -, HR professionals en Data Protection Officers. Via onze reeks “AM sharing” delen we onze kennis over de toenemende belangrijkheid in secure communication. Want juist bij digitaal communiceren is het wettelijk verplicht om privacygevoelige data van klanten te beschermen én soms om de aantoonbaarheid en juridische zekerheid te waarborgen. Maar hoe zorg je er nu voor dat dit net zo makkelijk is als het versturen van een gewone mail?

In diverse sectoren gingen in totaal 0 gebruikers je al voor

“Een oplossing die past bij de bank van de toekomst”

Eric Lücke
Rabobank

Lees het hele klantverhaal

  Certificeringen

De enige Nederlandse eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top