Aangetekend BV

Onderdeel van de vitale infrastructuur voor Telecom en ICT-sector in Nederland

De vitale infrastructuur van Nederland is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is een verzameling van systemen en diensten die van groot belang zijn voor de continuïteit van onze dagelijkse activiteiten. De Nederlandse Centrale Organisatie voor de Toegankelijkheid van de Vitale Infrastructuur (NCTV) heeft de taak om deze infrastructuur te beschermen tegen bedreigingen. Aangetekend BV is door het ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangewezen als een belangrijk onderdeel in de subsector Internet en datadiensten in de vitale infrastructuur.

Meer informatie over de vitale infrastructuur (NCTV)

Vitale infrastructuur van Nederland

De vitale infrastructuur bestaat uit verschillende sectoren, zoals energie, water, voedsel, gezondheid, financiën, transport en telecom & ICT-sector. Deze sectoren zijn onderling afhankelijk van elkaar en zorgen ervoor dat onze samenleving kan blijven functioneren. Bijvoorbeeld, zonder energie zouden we geen verwarming of verlichting hebben en zonder water zouden we geen drinkwater hebben.

De NCTV heeft de taak om de vitale infrastructuur te beschermen tegen bedreigingen zoals cyberaanvallen, natuurrampen en terroristische aanslagen. Dit doet de NCTV door middel van het ontwikkelen van beveiligingsmaatregelen en het opzetten van oefeningen om de samenwerking tussen de verschillende sectoren te verbeteren.

Subsector Internet en data diensten

 1. Internet
 2. Dataopslag
 3. Cloud computing
 4. Hosting
 5. Domeinnamen
 6. E-mail
 7. Content delivery networks

De Telecom en ICT-sector behoort tot de vitale infrastructuur van Nederland en wordt daarom ook bewaakt door het NCTV. De subsector internet en data diensten omvat onder andere de volgende diensten:

 • Internet: Dit omvat de basisinfrastructuur voor internet zoals servers, routers en verbindingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot het internet.
 • Dataopslag: Dit omvat de infrastructuur voor opslag van digitale data, zoals datacenters.
 • Cloud computing: Dit omvat de infrastructuur voor cloud computing diensten, zoals servers, opslag- en netwerkcapaciteit die worden verhuurd aan klanten.
 • Hosting: Dit omvat de infrastructuur voor hosting van websites en applicaties.
 • Domeinnamen: Dit omvat de infrastructuur voor het beheer van domeinnamen, zoals de DNS-servers die verantwoordelijk zijn voor het vertalen van domeinnamen naar IP-adressen.
 • E-mail: Dit omvat de infrastructuur voor e-mail diensten, zoals servers en netwerken die verantwoordelijk zijn voor het verzenden en ontvangen van e-mails.
 • Content delivery networks: Dit omvat de infrastructuur voor het verdelen van digitale content, zoals video’s en afbeeldingen, over servers wereldwijd.

Het NCTV is verantwoordelijk voor het bewaken van deze diensten en het nemen van maatregelen om de continuïteit ervan te waarborgen tegen bedreigingen zoals cyberaanvallen en technische storingen.

Voordelen voor onze klanten

Het feit dat Aangetekend BV als vitaal wordt beschouwd betekent dat het Ministerie van EZK en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) met Aangetekend in gesprek gaan over responsmaatregelen in geval van crisis en over andere maatregelen om risico’s op uitval tot een minimum te beperken. Bij grote cyberdreigingen, een grote grieppandemie of een terroristische dreiging krijgen wij als vitale organisatie ondersteuning van de nationale en regionale overheid. Voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning op ICT-gebied door het Nationale Cyber Security Centrum (NCSC) of de alertering vanuit NCTV bij een terroristische dreiging.

Door een herijking van de vitale sector Telecom en ICT-sector kwam naar voren dat deze sector sterk in beweging is. Daardoor zijn wij als leverancier van secure communication oplossingen als vitaal aangemerkt. Voor onze klanten betekent dit dat wij continue in gesprek zijn met deze overheidspartijen over crisisresponsmaatregelen en over risico’s die kunnen leiden tot grootschalige uitval van dienstverlening. Het zal ervoor zorgen dat wij onze dienstverlening nog meer kunnen garanderen, ook in geval van een grote calamiteit.

Certificeringen

       

De enige Nederlandse eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top