Ga naar hoofdinhoud

Stuiting verjaring verborgen gebreken woning

Voor verborgen gebreken die binnen vijf jaar na aankoop van de woning ontdekt worden, kan de verkoper – en in sommige gevallen de makelaar – nog aansprakelijk gesteld worden. Voorwaarde is wel dat de koper nog niet eerder op de hoogte was van het gebrek en dat aantoonbaar is dat het gebrek is ontstaan voordat de huidige eigenaar de woning betrok. Ook moet zo’n gebrek verhinderen dat er normaal gebruik gemaakt kan worden van de woning.

Die eigenaar moet binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek melding maken bij de voormalige eigenaar. Dat heet de klachtplicht. Vervolgens heeft hij of zij twee jaar de gelegenheid om de procedure voor reparatie of schadevergoeding in te zetten.

Zie voor het melden van verborgen gebreken onze ‘Voorbeeldbrief melding verborgen gebreken bij bestaande woning’.

 • Veilig versturen van belangrijke gegevens
 • Rechtsgeldig vergelijkbaar aan een aangetekende post
 • 24/7 ongeacht tijd en locatie kunnen versturen
 • Goedkoper verstuur voor slechts € 5,45
Aangetekend Versturen

Rechtsgeldig

Veilig Mailen

Beveiligd

Aangetekend Efficient

Efficiënt

Aangetekende Brief

Kostenbesparend

Wat is stuiting?

Het verschil tussen recht hebben en recht krijgen komt helaas nog regelmatig voor. Dus kan het voorkomen dat je als rechthebbende aanspraak kunt maken (of denkt te kunnen maken) op een bepaalde vordering of het nakomen van een toezegging, maar dat degene die daaraan zou moeten voldoen helemaal niet of niet op de juiste wijze reageert. Zo’n vordering kan dan gaan verjaren, waardoor je ondanks je recht uiteindelijk toch met lege handen komt te staan. In de wet zijn termijnen opgenomen wanneer de diverse vorderingen kunnen verlopen. Dit noemt men verjaring. De termijnen voor verjaring zijn overigens niet altijd gelijk: het hangt af van de soort vordering die men heeft, maar meestal is het vijf jaar.

Het Burgerlijk Wetboek heeft een artikel opgenomen (3:317 lid 1) waarin de mogelijkheid wordt gegeven om zo’n verjaring te stuiten, zodat het recht op vordering niet verloren gaat. Als je als schuldeiser binnen de verjaringstermijn een schriftelijke aanmaning of mededeling aan de schuldenaar stuurt waarin je precies en ondubbelzinnig aangeeft dat recht op nakoming behouden blijft, wordt de verjaringstermijn gestuit en begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.
Soms is een tweede brief noodzakelijk als de nieuwe termijn na verloop van de wettelijke termijn ook weer dreigt te gaan verlopen.


Voordelen
van Aangetekend Mailen

 • Veilig belangrijke gegevens versturen
 • Rechtsgeldig bewijs van verzenden en inhoud
 • Eenvoudig in gebruik
 • Goedkoper dan een fysieke aangetekende brief
 • Snelheid na verzenden gelijk bij de ontvanger aangeboden
 • Track & Trace volg jouw zending
 • 24/7 ongeacht tijd en locatie
 • Zekerheid dat jouw brief wordt aangeboden

Hoe stuiting in te zetten?

Zo’n aanmaning of mededeling van eigendomsrecht moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en hij moet aantoonbaar bij de onrechtmatige gebruiker van de grond aankomen. Dat kan natuurlijk per aangetekende brief, maar veel sneller en beduidend goedkoper gaat dat per Aangetekend Mailen Click & Send. Zo ben je zeker van een rechtsgeldig bewijs van verzending zonder dat je daarvoor de deur uit hoeft. En een overzicht van de verzend- en ontvanggegevens komt na de verzending direct in jouw mailbox.

Gratis voorbeeldbrief stuiting van verjaring van arbeidsongeschiktheid

Zij maken al gebruik van Aangetekend Mailen

Back To Top