Ga naar hoofdinhoud

Juridisch

Voldoe eenvoudig aan wetgeving

Er zijn veel instanties betrokken bij de rechtspraak: rechtbanken, gerechtshoven, advocatenkantoren, diverse overheidsinstanties, hulpverleners en niet te vergeten de individuele burgers. Allen weten hoe belangrijk het is om cruciale documenten zodanig te versturen dat de inhoud onder alle omstandigheden geborgd is, dat duidelijk is wie de verzender is en wie de ontvanger, dat de verschillende fasen in het verzend- en ontvangstproces eenduidig worden vastgelegd en dat de AVG wordt gerespecteerd.

Aan deze aspecten kan gedeeltelijk tegemoet worden gekomen door het document per aangetekende brief te versturen. Maar meer zekerheid en efficiency geeft het verzenden per digitaal Aangetekende Mail in gerechtelijke procedures.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek

Dé oplossing voor de
Juridische sector


Beveiligd

Efficiënt

Rechtsgeldig

Kostenbesparend

Ontvang de brochure
van Aangetekend

Wil je ook weten wat Aangetekend voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen? En wat de voordelen zijn? Vul je gegevens in en wij sturen de brochure per aangetekende mail toe.

Communiceer veilig, slim én zeker op elk moment van de dag!

Het versturen van documenten kan beduidend veiliger, slimmer, sneller, met meer zekerheid én volledig rechtsgeldig met de dienst Aangetekend Mailen. Door gebruik te maken van Aangetekend Mailen is het altijd mogelijk onomstotelijk bewijs te leveren dat een bepaalde e-mail op een vastgesteld moment aan de juiste partij is verzonden door een geverifieerde verzender en vervolgens is opgehaald door de ontvanger, ook conform de AVG. Na het klikken op de verzendknop, in bijvoorbeeld Outlook, komt er binnen een paar seconden een notificatiemail in de mailbox van de ontvanger binnen. Als afzender kun je de zending real-time volgen via een eenvoudig dashboard of direct gekoppeld aan het dossier.

Jurisprudentie

Verschillende keren heeft de rechtbank een uitspraak gedaan waarin de dienst Aangetekend Mailen is meegenomen in de rechtelijke beoordeling. Hiervoor is verschillende jurisprudentie beschikbaar. Benieuwd naar de uitspraken?

Lees meer >>

Aangetekend versturen

Beveiliging

Aangetekend Mailen ondergaat periodiek intensieve audits en voldoet aan de strenge eisen van de Europese Unie. Dit is niet alleen om de vereiste juridische waarde te verkrijgen, maar ook om de privacy van berichten en documenten te waarborgen. Enkele van deze maatregelen hebben wij uitgelicht. Mocht je hier meer over willen weten?

Lees meer >>

Jurisprudentie acceptatie Aangetekend Mailen

Logischerwijs krijgen wij veel vragen over de rechtsgeldigheid van Aangetekend Mailen. In de afgelopen jaren is onze dienst veelvuldig gebruikt in allerlei rechtszaken. Daardoor is er voldoende jurisprudentie beschikbaar en kunnen we zeker stellen dat Aangetekend Mailen als rechtsgeldig bewijs dient. Een van de uitspraken is van september 2021. Een zaak in de automotive lease branche. Een onderdeel uit het vonnis luidt:

De kantonrechter overweegt dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring pas werking heeft als die de betreffende persoon heeft bereikt, de zogeheten ontvangsttheorie van artikel 3:37 lid 3 BW. Wat betreft e-mailverkeer is nodig en voldoende dat het betreffende bericht in de “in-box” van de geadresseerde is gekomen. Dit is blijkens het door LeasePlan overgelegde ‘Aangetekend Mailen Statusoverzicht’ het geval. Dat [gedaagde] dit e-mailbericht mogelijk niet heeft gelezen of niet heeft geopend komt voor zijn eigen rekening en risico. De kantonrechter volgt [gedaagde] dan ook niet in zijn standpunt dat de overeenkomst in samenspraak, en dus niet door ontbinding zijdens LeasePlan, is beëindigd, waardoor hij het bedrag van € 241,40 niet verschuldigd zou zijn.

Zo zijn er meerdere voorbeelden. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij een van onze sales AMbassadeurs.

Directe koppeling met de veel voorkomende software

eIDAS verordening

Aangetekend B.V. is het enige Nederlandse bedrijf dat de Europees gekwalificeerde vertrouwensdienst voor ERDS (Electronic Registered Delivery Service - dienst voor elektronisch aangetekende bezorging) levert. Met de inzet van Aangetekend Mailen wordt de inhoud van het document geborgd, is absoluut duidelijk wie de afzender is en wie de ontvanger en wordt elke fase van het verzend- en ontvangstproces vastgelegd. Bij de gekwalificeerde versie wordt de authenticiteit van zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig gecontroleerd.

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener (Qualified Trust Service Provider) heeft Aangetekend B.V. met de diensten Aangetekend Mailen en Aangetekend Mailen Plus in ieder Europees land dezelfde status als lokale postbedrijven.

Whitepaper Advocatuur Aangetekend Mailen

8 minuten van je tijd goed besteed.

Nog nooit was het zo gemakkelijk menselijke fouten te voorkomen in digitale communicatie. Vul je e-mailadres in om de productsheet te ontvangen op onze veilige manier.

[contact-form-7 id=”29619″]

Zij maken al gebruik van onze oplossingen

Aangetekend Mailen als vervanging voor de fax

De fax houdt begin 2022 op te bestaan omdat KPN stopt met de ISDN infrastructuur. Het moment van uit faseren loopt wat uit maar de verwachting is nu dat in Q1 2022 er geen ISDN netwerk meer actief zal zijn. De fax is nogal gedateerd en wordt momenteel nog slechts in enkele branches gebruikt. Zo ontvangt bijvoorbeeld de Rechtspraak maandelijks nog zo’n 30.000 faxen.

De Rechtspraak stapt over op Veilig Mailen en daarvoor wordt de NTA7516 ‘Veilig Mailen in de Zorg’ en de Europese eIDAS Verordening als uitgangspunt genomen. Er zijn 5 vertrouwensdiensten beschreven in de eIDAS-Verordening waar de (gekwalificeerde) dienst voor elektronisch aangetekende zending maatgevend is voor het veilig mailen. Aangetekend Mailen is de énige partij in Nederland die de vertrouwensdienst  ‘gekwalificeerde digitaal aangetekende zending’ kan leveren en voldoet daarmee ook aan de NTA7516 wanneer zij interoperabel is.  Aangetekend Mailen is dus veel meer dan alleen de vervanging voor de fax

Whitepaper: Opkomst en (voorlopige) ondergang Nederlandse normen voor Veilig Mailen

12 minuten van je tijd goed besteed.

In deze whitepaper wordt beschreven waarom en hoe deze normen tot stand kwamen, maar ook hoe ze vooralsnog feitelijk van het toneel zijn verdwenen. Tot slot wordt ingegaan op de al langer bestaande, stringente Europese eisen voor een ‘elektronisch aangetekende zending’, zoals die door alle lidstaten van de EU – dus inclusief Nederland – is aanvaard.

[contact-form-7 id=”30957″]

“Fysieke aangetekende post? Dat is inmiddels wel een beetje achterhaald.”

Martijn Groot Kormelink is advocaat, mediator en partner bij Vallei Advocaten & Mediators. Vallei Advocaten & Mediators werkt met BaseNet, een softwaresysteem voor advocatenkantoren, dat een brede range aan oplossingen biedt: van digitaal ondertekenen tot betalen via iDeal en van online dossiers tot Aangetekend Mailen.

Lees hier meer.

AM Suite
Alle producten van Aangetekend BV

       

De enige Nederlandse eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top