Zorg

Communiceren in de Zorg

Zeker gelet op de dynamiek in vraag en aanbod van de mogelijkheden tot gegevensuitwisseling in de Zorg, is het een uitdagend traject om tot sluitende oplossingen te komen, die voldoen aan de doelstellingen van het Informatieberaad Zorg.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek

Dé oplossing voor
alle belangrijke documenten


Beveiligd

Efficiënt

Rechtsgeldig

Kostenbesparend

Ontvang de brochure
van Aangetekend

Wil je ook weten wat Aangetekend voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen? En wat de voordelen zijn? Vul je gegevens in en wij sturen de brochure per aangetekende mail toe.

Communiceren in de Zorg

Borging van privacy en integriteit van berichten speelt natuurlijk ook in de Zorg. In Nederland zijn er bijna 130.000 zorgaanbieders werkzaam. Dagelijks communiceren zij met zorgverleners, zorgverzekeraars, diverse overheidsinstellingen en uiteraard met de patiënten en eventuele mantelzorgers. Er worden nog veel verschillende methoden en technieken gebruikt voor digitale communicatie. Er zijn te veel soorten berichten en veel verschillende wijze waarop deze verwerkt worden. Regelmatig wordt er nog onnodig gebruik gemaakt van handmatige acties waardoor de veiligheid van de communicatie niet gegarandeerd kan worden.

Intentieverklaring Veilige Mail

Aangetekend BV is een van de ondertekenaars van de Intentieverklaring Veilige Mail. Wij hebben ons daarmee gecommitteerd aan een actieve inzet bij het realiseren van gebruiksvriendelijke en veilige mail in de zorg. Overigens is Aangetekend Mailen al geruime tijd actief in de Zorg. Onze dienst wordt door diverse zorginstellingen met succes ingezet.

NTA7516

Experts uit verschillende organisaties hebben in opdracht van het Informatieberaad Zorg gewerkt aan een nieuwe norm voor het gebruik van e-mail in de zorg. De NTA7516 norm schept een nieuwe richtlijn waaraan veilig e-mailen in de zorg moet voldoen en geeft daarmee duidelijkheid aan de eisen die worden gesteld bij het versturen van persoonlijke gezondheidsinformatie. Lees hier meer over het inactiveren van de NTA7516.

Succesvolle integraties met

Wat is de eIDAS-Verordening?

De eIDAS-Verordening staat voor Electronic IDentification, Authentication and trust Services en heeft tot doel het vertrouwen in elektronische transacties in de EU te vergroten. De eIDAS-Verordening omvat een vijftal zogenaamde vertrouwensdiensten, waarvan de dienst voor elektronisch aangetekende bezorging er een van is. De GDPR ofwel in Nederland de AVG is impliciet opgenomen in de Verordening.

Aangetekend B.V. is het enige Nederlandse bedrijf dat de Europees gekwalificeerde vertrouwensdienst voor ERDS (Electronic Registered Delivery Service – dienst voor elektronisch aangetekende bezorging) levert. Met de inzet van Aangetekend Mailen wordt de inhoud van het document geborgd, is absoluut duidelijk wie de afzender is en wie de ontvanger en wordt elke fase van het verzend- en ontvangstproces vastgelegd. Bij de gekwalificeerde versie wordt de authenticiteit van zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig gecontroleerd. Bekijk de voordelen van een ERDS.

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener (Qualified Trust Service Provider) heeft Aangetekend B.V. met de diensten Aangetekend Mailen en Aangetekend Mailen Plus in ieder Europees land dezelfde status als lokale postbedrijven. In Nederland is Aangetekend BV de enige partij dat over een eIDAS kwalificatie met een qERDS beschikt: EU Trusted List

Belangrijke oplossingen

beveiligd mailen lijnen

Beveiligd Mailen

Beveiligd Mailen maakt het mogelijk om vertrouwelijke gegevens te e-mailen waarbij de te verzenden gegevens worden beschermd tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik en oneigenlijk gebruik.

Lees meer >>

digitaal ondertekenen lijnen

Aangetekend Mailen

Aangetekend Mailen maakt het mogelijk om vertrouwelijke gegevens te e-mailen waarbij er bewijs wordt verschaft ten aanzien van het hanteren van de verzonden gegevens, met inbegrip van bewijs van het verzenden en ontvangen van de gegevens, en die de verzonden gegevens beschermt tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging of onbevoegde wijzigingen.

Lees meer >>

2FA

Twee-factor authenticatie (2FA)

De 2FA per SMS is een extra beveiligingsstap om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Wanneer je wilt dat de mail door een specifiek persoon kan worden geopend schakel je de 2FA functie in. Zo voorkom je een datalek.

Lees meer >>

Zij maken al gebruik van onze oplossingen

  Certificeringen

       

De enige Nederlandse eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top