Ga naar hoofdinhoud

Aangetekend versturen

Rechtsgeldig

Veilig Mailen

Beveiligd

Aangetekend efficient

Efficiënt

Aangetekende brief

Kostenbesparing

Aangetekend Mailen vult gat op dat verdwijnende fax achterlaat

KPN stopt begin 2022 met de zogenaamde ISDN-infrastructuur, waardoor de fax ophoudt te bestaan. Dat zorgt voor heel wat opschudding, onder meer in de advocatuur. Aangetekend B.V. lost het probleem op dat de verdwijnende fax achterlaat.

Hoogst haalbare juridische waarde

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener met Aangetekend Mailen als dienst voor elektronisch aangetekende zending, biedt Aangetekend B.V. als enige organisatie in Nederland de hoogst haalbare juridische waarde zoals vastgelegd in de eIDAS-Verordening.

Aangetekend Mailen is veel meer dan alleen vervanging voor de fax

Op dit moment ontvangt bijvoorbeeld de Rechtspraak maandelijks nog zo’n 30.000 faxen. Het faxverkeer wordt in de Rechtspraak vervangen door Veilig Mailen, waarbij de belangrijkste functionaliteiten van de fax behouden moeten blijven. Het gaat daarbij om borging van de inhoud van het document, de authenticatie van verzender en ontvanger en de eenduidige vastlegging van de fases in het verzend- en ontvangstproces. Overigens was het ‘confirmation report’ dat een fax genereerde, slechts een verzendbewijs en vormde daarmee een indicatie, maar geen sluitend bewijs dat een faxbericht daadwerkelijk door de geadresseerde is ontvangen. Aangetekend B.V. levert als door de EU gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener de hoogst beveiligde vorm van Veilig Mailen. Aangetekend Mailen is als enige in Nederland gekwalificeerd volgens de eIDAS-Verordening, de Europese standaard voor elektronisch aangetekende zending en daarmee een beduidend beter alternatief voor de fax.

Veilig mailen met de rechtspraak met hogere juridische waarde

Philip Voogt, directeur en mede-eigenaar van Aangetekend BV: ‘Aangetekend Mailen biedt een hogere juridische waarde dan een faxbericht. Deze dienst maakt het mogelijk gegevens via elektronische middelen tussen derden te verzenden en verschaft daarbij bewijs van de authenticiteit van niet alleen verzender en ontvanger, maar ook van de verzonden gegevens. Het beschermt bovendien de verzonden gegevens tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik of oneigenlijk gebruik. Na de stopzetting van de ontwikkeling van de NTA 7530 wordt op dit moment door de Rechtspraak de NTA 7516  aangewezen als norm voor Veilig Mailen. Maar deze NTA is specifiek ontwikkeld voor de digitale communicatie in de Zorg, dus tussen professionals en patiënten en professionals onderling. Los van de verschillen in functionele specificaties tussen de Rechtspraak en de Zorg wordt met zo’n norm bij lange na niet de hoogste juridische kwalificatie bereikt om te voldoen aan de eIDAS-Verordening.’

Wat is de eIDAS-Verordening

De eIDAS-verordening – wat staat voor electronic IDentification, Authentication and trust Services – heeft tot doel het vertrouwen in elektronische transacties binnen de EU te vergroten. Deze verordening omvat een vijftal zogenaamde vertrouwensdiensten, waarvan de dienst voor elektronisch aangetekende bezorging er een is. De GDPR, in het Nederlands bekend als de AVG, is impliciet opgenomen in de verordening.

Onbekend maakt onbemind

Alle overheidsorganen zijn verplicht om bij aanbestedingen die gerelateerd zijn aan een of meerdere vertrouwensdiensten de eisen van de eIDAS-verordening mee te nemen in de selectie van aanbieders. ‘Onbekend maakt, binnen Nederland, blijkbaar nog steeds onbemind’, zegt ook Willem Voogt, eIDAS-adviseur bij Aangetekend B.V. ‘Ondanks dat de eIDAS-verordening dé norm op Europees niveau is, weten maar weinig Nederlandse organisaties wat het inhoudt. Dat de (semi-)overheid er bewust of onbewust niet goed weg mee weet, vind ik een kwalijke zaak. Als er een Europese wetgeving van kracht is, mag je toch zeker verwachten dat overheidsorganisaties en ook instanties als rechtbanken weten dat ze die moeten naleven.’

Volgens de hoogste kwalificatie (eIDAS) veilig mailen met de rechtspraak

‘Onze dienst is de enige dienst in Nederland die is gekwalificeerd om elektronische aangetekende zending mogelijk te maken’, vult Wouter van den Brink, directeur en mede-eigenaar van Aangetekend B.V., aan. Onze organisatie is ook eIDAS-gekwalificeerd als vertrouwensdienstverlener en ondergaat zeer uitgebreide audits, die veel verder gaan dan de standaard ISO27001-certificering. Naast de periodieke audit staan wij, ook wel aangemerkt als ‘qualified Trust Service Provider’, onder toezicht van het Agentschap Telecom die de kwaliteit van gekwalificeerde vertrouwensdiensten en dienstverleners waarborgt in Nederland.

Over Aangetekend B.V.

Aangetekend B.V. is al ruim 10 jaar gespecialiseerd in Beveiligd en Rechtsgeldig E-mailen en biedt de SaaS-diensten Aangetekend Mailen® en Beveiligd Mailen, waarmee gebruikers gemakkelijk beveiligd en rechtsgeldig documenten kunnen versturen zonder dat daar specifieke software voor nodig is. Additioneel kunnen de bezorgde documenten digitaal worden ondertekend voor akkoord op de inhoud al dan niet met een geavanceerde handtekening (bv IDIN) of betaald middels een betaallink of SEPA-machtiging.

 

In diverse sectoren gingen in totaal 0 gebruikers je al voor

“Ik ben groot voorstander van technologie, maar er gaat niets boven een informele babbel met een biertje”

Rudi Deruytter
CKV Bank

Lees het hele klantverhaal

  Certificeringen

De enige Nederlandse eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top