En de fax? Die werkt niet meer…

Ooit was de fax het toonbeeld van vernuft, maar na ruim een eeuw te kunnen ‘kopiëren op afstand’ komt het faxverkeer nu dan toch piepend en krakend tot stilstand.

Beter dan de fax

Begin volgend jaar wordt de fax uitgefaseerd. Dat heeft de nodige consequenties voor de vele organisaties in en om de rechtspraak die tot nog toe volop gebruik maakten van deze inmiddels zeer verouderde techniek. Vooruitlopend daarop wordt steeds vaker e-mail ingezet voor het uitwisselen van documenten. Aantoonbaarheid en betrouwbaarheid van het verkeer, van de betrokken zender en de ontvanger en bovenal van de inhoud – kortom: Veilig Mailen – zijn eigenschappen die het digitale alternatief aanmerkelijk beter moeten maken dan de fax. De strenge eisen van de Europese eIDAS-Verordening en de afspraken vanuit de Nederlandse NTA 7530-norm bieden houvast voor het Veilig Mailen. Aangetekend Mailen is als enige aanbieder in Nederland eIDAS-gecertificeerd.

Structureel en ad-hoc elektronisch berichtenverkeer

Voor structureel elektronisch berichtenverkeer zijn er binnen de rechtspraak inmiddels portalen of andere systemen ingericht, in overeenkomst met de scope van het Besluit elektronisch procederen, het besluit waarin regels zijn vastgelegd voor het langs elektronische weg procederen in het civiele recht en in het bestuursrecht. Om het Veilig Mailen in het ad-hoc elektronisch berichtenverkeer te reguleren wordt binnenkort een zogenaamde Nederlands Technische Afspraak (NTA) uitgebracht, de NTA 7530. Deze norm over aantoonbaar mailverkeer komt in nauwe samenwerking tussen de rechtspraak, de NEN, de gebruikers en de veilig mailen-leveranciers tot stand. Elke professional en iedere organisatie die documenten aan de rechtspraak wil aanleveren, zal voor de aantoonbaarheid daarvan moeten voldoen aan ofwel de eIDAS-Verordening of de NTA7530.

De eIDAS-Verordening

Aantoonbaar mailverkeer is in de Europese wetgeving al sinds 2014 geregeld door de hierboven genoemde eIDAS-Verordening. Deze Verordening heeft tot doel het vertrouwen in elektronische transacties in de markt te vergroten door te voorzien in een gemeenschappelijke grondslag voor veilige elektronische interacties tussen burgers, bedrijven en overheden. Een van de vijf door eIDAS uitgewerkte vertrouwensdiensten is de dienst voor elektronisch aangetekende bezorging ofwel e-mailen.

Aantoonbaar mailverkeer

De NTA 7530 richt zich specifiek op het ad-hoc elektronisch berichtenverkeer en de eisen die daarbij komen kijken als het gaat om het bewijs in gerechtelijke procedures. De waardering van het bewijs is namelijk mede afhankelijk van de beschikbare informatie over het verzend- en ontvangstproces die dat verkeer aantoont, vandaar de benaming ‘aantoonbaar mailverkeer’.
De eIDAS-Verordening gaat met een gekwalificeerde aantoonbare mail nog een paar stappen verder als het gaat om beveiliging van de over te brengen documenten: door een reeks van maatregelen wordt niet alleen de content volledig beschermd, ook wordt expliciet duidelijk wie er betrokken zijn bij de verzending en welke fasen in het proces wanneer verlopen zijn.

Aangetekend Mailen voldoet als enige organisatie in Nederland aan de zware eisen die de eIDAS-Verordening stelt. Dat betekent dat wij regelmatig worden onderworpen aan een audit en onder permanent toezicht staan van het Agentschap Telecom. Een gekwalificeerde aantoonbare mail mag dan ook uitsluitend door een eIDAS-gekwalificeerde leverancier worden geleverd.

Meer weten over de mogelijkheden voor Veilig Mailen in de rechtspraak?

Benieuwd hoe Aangetekend Mailen met aantoonbare mails een rol in jouw organisatie kan spelen? Geïnteresseerd hoe wij dat eenvoudig in jouw organisatie kunnen implementeren? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met je mee.

Download onze brochure

 

 

Zij maken al gebruik van onze oplossingen

Meer informatie ontvangen?

Benieuwd hoe Aangetekend Mailen in de praktijk werkt? Plan een persoonlijke afspraak in met een van onze experts.

Ontvang onze brochure via een Aangetekende Mail. Zo ervaar je direct het proces aan de ontvangende kant.

Andere klanten gebruiken ook

Digitaal Ondertekenen

Overeenkomsten moeten rechtsgeldig ondertekend zijn. Ook met een digitale handtekening moet dit waterdicht zijn. Optioneel kan er een extra identificatie gevraagd worden voor meer zekerheid.

Lees meer >>

Beveiligd Mailen

Privacygevoelige data moet worden beschermd tegen verlies, diefstal of hacken. Gebruik altijd veilig mailen om dit te voorkomen. Als de mail niet veilig kan worden afgeleverd, krijgt de ontvanger een bericht om de mail veilig op te halen.

Lees meer >>

Grote Bestanden Mailen

Het kan soms lastig zijn om een groot bestand via de mail te verzenden, omdat dit de mailserver flink belast. Of de bijlage bevat privacygevoelige data. Verstuur bijlagen veilig en gemakkelijk via de server van Aangetekend.

Lees meer >>

  Certificeringen

De enige Nederlandse eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top