skip to Main Content

Real Estate

Real estate

Als het om een huur- of koopcontract, rappel brieven of huurverhogingen gaat, wil je de zekerheid dat je dit veilig naar de bewoner verstuurd. Met Aangetekend Mailen kan je dit eenvoudig, beveiligd en rechtsgeldig per e-mail versturen. Dit kan vanuit het gebruikelijke mailprogramma of volledig geïntegreerd in de workflow. Dit zodat je conform AVG kunt voldoen aan de zorgplicht en mogelijke discussies achteraf kan voorkomen.

Aangetekend versturen

Rechtsgeldig

Veilig Mailen

Beveiligd

Aangetekend efficient

Efficiënt

Aangetekende brief

Kostenbesparing

Camelot

“De keuze voor de diensten van Aangetekend Mailen past in onze visie om alle contacten en contracten zoveel mogelijk digitaal te verwerken”.

“Omdat het bij ons bedrijf om grote aantallen gaat, zijn snelheid en kostprijs per handeling van wezenlijk belang. Op beide vlakken leveren de producten van Aangetekend Mailen een meetbare bijdrage. Het helpt ons mee onze voorsprong op de concurrenten, die op de traditionele manier werken te behouden”. Aldus Peter Habraken, CFO Camelot Europe.

Lees de hele klantcase

Aanvullende diensten

Digitale Handtekening

Met Aangetekende Mailen kun je de ontvanger op eenvoudige wijze vragen documenten te ondertekenen. Als afzender weet je precies waar het contract zich begeeft en wanneer er een ondertekening heeft plaatsgevonden.

Lees meer >>

Twee-factor authenticatie

De 2FA per SMS is een extra beveiligingsstap om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Wanneer je wilt dat de mail door een specifiek persoon kan worden geopend schakel je de 2FA functie in. Zo voorkom je een datalek.

Lees meer >>

SEPA Machtigingen

Het afsluiten van (zakelijke) Incassomachtiging op papier kan een kostbaar proces zijn. Terwijl het innen van facturen van cruciaal belang is. Met de optie SEPA machtiging verkrijg je de juiste incassomachtiging.

Lees meer >>

 

eIDAS

Aangetekend B.V. is het enige Nederlandse bedrijf dat de Europees gekwalificeerde vertrouwensdienst voor ERDS (Electronic Registered Delivery Service - dienst voor elektronisch aangetekende bezorging) levert. Met de inzet van Aangetekend Mailen wordt de inhoud van het document geborgd, is absoluut duidelijk wie de afzender is en wie de ontvanger en wordt elke fase van het verzend- en ontvangstproces vastgelegd. Bij de gekwalificeerde versie wordt de authenticiteit van zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig gecontroleerd.

QTSP Aangetekend

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener (Qualified Trust Service Provider) heeft Aangetekend B.V. met de diensten Aangetekend Mailen en Aangetekend Mailen Plus in ieder Europees land dezelfde status als lokale postbedrijven.

Succesvolle integraties met

Back To Top