skip to Main Content

Real Estate

Of het nu gaat om een huur-/koopcontract, rappel brieven of een aankondiging van huurverhoging, je wilt dit eenvoudig en rechtsgeldig naar de bewoner sturen. Aangetekend Mailen maakt het voor jou mogelijk dat je documenten eenvoudig, beveiligd en rechtsgeldig per email verstuurt. Dit kan eenvoudig vanuit het gebruikelijke mailprogramma of volledig geïntegreerd in de workflow, zodat je conform de AVG kunt voldoen aan jouw zorgplicht en mogelijke discussies achteraf kunt voorkomen. Aangetekend Mailen wordt veelal ingezet door woningcorporaties, beleggers, VVE of beheermaatschappijen.

Naast de juridische zekerheid en security zijn er direct een aantal voordelen binnen jouw kantoor te realiseren:

 • Kostenbesparing tot wel 76%
 • Efficiëntie in het werkproces
 • Altijd en overal documenten ‘Rechtsgeldig’ en veilig versturen om zodoende aan de zorgplicht te kunnen voldoen.
 • Digitale Handtekening voor koop en huurcontracten
 •  Huurverhoging
 •  Rappelbrief
 •  Waarschuwingen
 • Uitwisseling van privacy gevoelige informatie
 • Voldoen aan zorgplicht
 • Volledig Grip op het verzend en ontvangstproces

Aangetekend Mailen binnen Real Estate

Camelot Europe

“De keuze voor de diensten van Aangetekend Mailen past in onze visie om alle contacten en contracten zoveel mogelijk digitaal te verwerken”.

“Omdat het bij ons bedrijf om grote aantallen gaat, zijn snelheid en kostprijs per handeling van wezenlijk belang. Op beide vlakken leveren de producten van Aangetekend Mailen een meetbare bijdrage. Het helpt ons mee onze voorsprong op de concurrenten, die op de traditionele manier werken te behouden”. Aldus Peter Habraken, CFO Camelot Europe.

Lees de hele klantcase

Interveste

”Aangetekend Mailen biedt ons een betrouwbare dienst waarbij Aangetekend Mailen functioneert als onafhankelijke derde”.

”Het resultaat voor Interveste is dat het bedrijf veel kosten bespaard, meer zekerheid geeft dat het document is bezorgd en dat er meer zekerheid is dat het document is geopend. Sinds de nieuwe update van Aangetekend Mailen is er een hogere response. Dit komt doordat de ontvanger nu kan zien van wie het document afkomstig is”.

Lees de hele klantcase

Meer weten?

  Zij maken ook gebruik van de Digitale Postbode

  Back To Top
  ×Close search
  Zoeken