skip to Main Content

'De Digitale Postbode van Europa'

Belangrijke documenten onbeveiligd mailen, in een fietstas bezorgen of nog een mijn-omgeving creëren? Onze missie is om de Digitale Postbode van Europa te worden en zijn al aardig op weg. In meerdere Europese landen zijn we met betrouwbare lokale partners actief. Aangetekend BV is al ruim 10 jaar gespecialiseerd in beveiligd en rechtsgeldig versturen van belangrijke documenten en heeft de allerhoogste Europese certificering als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener conform de eIDAS-Verordening (eIDAS).

Aangetekend Mailen

Meer zekerheid met Aangetekend B.V. als qualified Trust Service Provider

Aangetekend B.V. voldoet aan de Europese eIDAS-Verordening en is daarmee een gekwalificeerde vertrouwens­dienstverlener ofwel een qualified Trust Service Provider (qTSP). Onze organisatie levert vertrouwensdiensten waaronder de “gekwalificeerde elektronische aangetekende zending” ofwel qualified Electronic Registered Delivery Service (qERDS). Afnemers kunnen er dan ook op vertrouwen dat aan de hoogst haalbare eisen op het gebied van beveiliging wordt voldaan. Het voldoen aan de eisen van de eIDAS-Verordening wordt permanent bewaakt door respectievelijk een geaccrediteerde auditeur, de Deutsche Telekom Security GmbH  en de Nederlandse toezichthouder, het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Agentschap Telecom bewaakt de zogeheten Trust List voor Nederland waar Aangetekend B.V. een notering heeft: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/NL

Qua eisen is de eIDAS-Verordening beduidend diepgaander en veel omvattender dan bijvoorbeeld de NEN ISO27001. Overigens is Aangetekend B.V. ook voor deze norm gecertificeerd.

Aangetekend B.V. viert kristallen jubileum

Eenvoud en efficiënt voor beide partijen

Begon Aangetekend Mailen ooit aangetekende post te vervangen, inmiddels is ruim vijfentachtig procent van de aangetekende mails meer dan een vervanging van aangetekende poststukken. Dit zijn documenten die niet officieel ondertekend moeten worden, maar waarvan je niet wil dat ze in verkeerde handen komen of dat er discussie met de ontvanger ontstaat over het Wie, Wat, Wanneer met Wie. Er gaat onbewust nog te veel privacygevoelige informatie via ‘normale’ e-mail. Aangetekend B.V. staat voor Eenvoudig, beveiligd en rechtsgeldig je documenten versturen. Daarnaast wordt Aangetekend Mailen gezien als easy to use oplossing voor proces optimalisatie, kostenbesparing en snellere doorlooptijden.

Veilig Mailen

Beveiligd

Aangetekend versturen

Rechtsgeldig

Aangetekend efficient

Efficiënt

Aangetekende brief

Kostenbesparend

Zij maken ook gebruik van de Digitale Postbode

Back To Top
Zoeken