Mobiliteit

Digitalisering binnen Automotive en Lease branche

De automotive-sector kent de nodige uitdagingen. Niet alleen is er sprake van een grote push richting elektrisch rijden, maar ook autonoom rijden en autodelen is in opkomst. Daarnaast neemt digitalisering een vlucht en is de doelgroep gewend om alles online te regelen. Van een goede maaltijd tot een nieuwe koelkast en van de wekelijkse boodschappen tot een nieuwe de nieuwste tablet.

Plan een vrijblijvend adviesgesprek

Dé oplossing voor
alle belangrijke documenten


Beveiligd

Efficiënt

Rechtsgeldig

Kostenbesparend

Ontvang de brochure
van Aangetekend

Wil je ook weten wat Aangetekend voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen? En wat de voordelen zijn? Vul je gegevens in en wij sturen de brochure per aangetekende mail toe.

Vijf redenen om Aangetekend Mailen in te zetten binnen de Mobiliteitsbranche

De automotive-sector kent de nodige uitdagingen. Niet alleen is er sprake van een grote push richting elektrisch rijden, maar ook autonoom rijden en autodelen is in opkomst. Daarnaast neemt digitalisering een vlucht en is de doelgroep gewend om alles online te regelen. Van een goede maaltijd tot een nieuwe koelkast en van de wekelijkse boodschappen tot een nieuwe de nieuwste tablet. Zie die marktontwikkeling maar eens te vertalen naar de leasebranche, waar de gevolgschade een stuk groter is dan voor een online witgoedzaak of kledingwinkel. Aangetekend Mailen helpt je een eind op weg. We noemen vijf voordelen.

1. Creditmanagementproces

Door Aangetekend Mailen in te zetten, wordt het creditmanagement een stuk gestroomlijnder. Zo kun je eenvoudig herinneringen versturen, van de eerste herinnering tot aan de zogenaamde WIK-brief, de wettelijk verplichte laatste herinnering. Het is niet verplicht deze WIK-brief aangetekend te versturen. In verband met de veertiendagentermijn ben je echter wel verplicht om deze brief aantoonbaar bij de debiteur onder de aandacht te brengen. Dat krijg je met een normale e-mail of brief niet voor elkaar. Kun je dat niet aantonen, kan de rechter de buitengerechtelijke kosten afwijzen. Een aangetekende zending wordt wel voorgeschreven door Keurmerk Private Lease (artikel 22 van de algemene voorwaarden) bij het versturen van een beslaglegging. Met Aangetekend Mailen hou je volledig grip op klant en debiteur én voldoe je aan de gestelde wet- en regelgeving, zonder dat het je extra tijd en geld kost.

That's Lease aan het woord

That’s Lease gebruikt sinds 2021 Aangetekend Mailen in hun creditmanagementproces.

‘De korte communicatielijnen die wij hebben met onze klanten maken dat zelf heel succesvol zijn in het creditmanagementproces. Ondanks dat is het helaas soms toch noodzakelijk om wat zakelijker en formeler te worden. De reguliere tools, zoals een e-mail met leesbevestiging leidt lang niet altijd tot het gewenste effect. Precies daar is de toepassing van Aangetekend Mailen van grote toegevoegde waarde gebleken. Er is een aantoonbaar verschil in de reacties van klanten op deze vorm van aanschrijven ten opzichte van de traditionele manier. Het kunnen volgen van de status van de Aangetekende Mail en het feit dat een Aangetekende Mail juridisch is geaccepteerd als digitale vervanging van aangetekende post maakt deze oplossing tot een succes.’

Herman Brinkman, Financiëel Directeur

2. Koppeling met bestaande softwarepakketten

In de leasebranche komen diverse softwarepakketten voor die het creditmanagement- of contractproces ondersteunen. Voor de meest voorkomende pakketten hebben wij de inzet van Aangetekend Mailen zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Zo is Aangetekend Mailen naadloos te integreren met pakketten als Twikey, Payt en Onguard, Mail to Pay, Collect Online, S4Dunning, maar ook met andere al dan niet branchespecifieke pakketten. Verder zien we dat er graag en veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de mailintegratie voor de overige communicatie met klanten. Behalve naadloze software-integraties die handmatige processen automatiseren, verzorgen we ook workflow-integraties die precies aansluiten op jullie wensen. Geautomatiseerd versturen en opvolgen? Geen probleem!

3. Automatisering order-to-cashproces

Het minimaliseren van de openstaande facturen begint vaak bij de onboarding van nieuwe klanten. In dat proces hebben wij samen met Twikey een volledig onboardingproces ontwikkeld. Dat begint bij het ondertekenen van contracten. De – rechtsgeldige – digitale handtekening is heel eenvoudig gezet. Is de handtekening eenmaal verkregen, kan direct het proces om een rechtsgeldige automatische incasso te verkrijgen in gang worden gezet. Zo wordt het onboardingproces én het hele order-to-cashproces – inclusief identificatie – geautomatiseerd en heb je er geen omkijken meer naar. Op die manier krijg je meer grip op het verkoopproces en een verhoogde conversie op de automatische incasso, met minder risico op stornering.

4. Kortere doorlooptijd

Omdat er veel minder tijd zit tussen actie en reactie, verloopt het proces veel sneller dan het fysieke proces. PostNL bezorgt je fysieke brieven binnen Nederland – afhankelijk van de opgegeven voorkeur – binnen 24, 48 of 72 uur, maar doet dat alleen van dinsdag tot en met zaterdag. Als het om aangetekende poststukken gaat, moet je minimaal vijf en soms wel veertien dagen wachten voor je weet of iets is aangekomen of niet. Door voor Aangetekend Mailen te kiezen, heb je direct resultaat en kun je je auto’s veel eerder uitleveren en factureren. Zelfs al was voorheen het order-to-cash-proces geen fysiek aangetekend proces, omdat Aangetekend Mailen zorgt voor een kortere doorlooptijd en een rechtsgeldige digitale handtekening met iDIN, kiezen veel leasemaatschappijen nu voor deze manier van afhandelen. Zo hoeft de toekomstige klant of gebruiker niets meer te printen, ondertekenen, inscannen en retour te sturen. Ook in je eigen proces hoeft er niemand meer fysiek een offerte in te kloppen.

5. Reductie foutgevoeligheid

Een B2B-machtiging binnen de leasewereld moet voldoen aan een aantal eisen. Als zo’n machtiging niet goed is geregistreerd bij de bank van de debiteur, mislukt de incasso of kan de debiteur tot 13 maanden na afgifte de incasso nog intrekken. Door het proces op de juiste manier te digitaliseren is zo’n zakelijke machtiging binnen een minuut geregistreerd bij de bank en kan deze tot maar maximaal zes weken na afgifte worden gestorneerd. Het papieren proces is niet alleen vele malen trager, het is ook veel foutgevoeliger.

I AM Sharing webinars

Aangetekend Mailen organiseert regelmatig webinars voor Credit Management-, Juridische -, HR professionals en Data Protection Officers. Via onze reeks “I AM sharing” delen we onze kennis over de toenemende belangrijkheid in secure communication. Want juist bij digitaal communiceren is het wettelijk verplicht om privacygevoelige data van klanten te beschermen én soms om de aantoonbaarheid en juridische zekerheid te waarborgen. Maar hoe zorg je er nu voor dat dit net zo makkelijk is als het versturen van een gewone mail?

Via onderstaande knop kun je zien welke webinars we binnenkort organiseren. Tevens zie je daar een overzicht van de reeds gehouden webinars met een link naar de presentatie en de replay.

Overzicht webinars

De meest gebruikte oplossingen voor de Lease

digitaal ondertekenen lijnen

Digitale Handtekening

Met Aangetekende Mailen kun je de ontvanger op eenvoudige wijze vragen documenten te ondertekenen. Als afzender weet je precies waar het contract zich begeeft en wanneer er een ondertekening heeft plaatsgevonden.

Lees meer >>

authenticatie

iDIN

iDIN is een mogelijkheid tot een extra verificatie bij de Digitale Handtekening. Wanneer een ontvanger met iDIN heeft ondertekend, weet de verzender van het digitale document zeker wie de ondertekende persoon is.

Lees meer >>

Verificatie

SEPA Machtigingen

Het afsluiten van (zakelijke) Incassomachtiging op papier kan een kostbaar proces zijn. Terwijl het innen van facturen van cruciaal belang is. Met de optie SEPA machtiging verkrijg je de juiste incassomachtiging.

Lees meer >>

eIDAS verordening

Aangetekend B.V. is het enige Nederlandse bedrijf dat de Europees gekwalificeerde vertrouwensdienst voor ERDS (Electronic Registered Delivery Service - dienst voor elektronisch aangetekende bezorging) levert. Met de inzet van Aangetekend Mailen wordt de inhoud van het document geborgd, is absoluut duidelijk wie de afzender is en wie de ontvanger en wordt elke fase van het verzend- en ontvangstproces vastgelegd. Bij de gekwalificeerde versie wordt de authenticiteit van zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig gecontroleerd.

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener (Qualified Trust Service Provider) heeft Aangetekend B.V. met de diensten Aangetekend Mailen en Aangetekend Mailen Plus in ieder Europees land dezelfde status als lokale postbedrijven.

Juridisch

Aangetekend Mailen is een juridisch technologiebedrijf en biedt een rechtsgeldige veilige digitale oplossing voor de verzending en het ontvangst van bedrijf kritische informatie. Wij bieden e-mailmogelijkheden met de zekerheid van aangetekend versturen en de efficiëntie van een volledig digitaal proces.

Lees meer >>

Aangetekend versturen

Beveiliging

Aangetekend Mailen ondergaat periodiek audits en voldoet aan strenge eisen van de Europese Unie. Dit is niet alleen om de vereiste juridische waarde te verkrijgen, maar ook om de privacy van berichten en documenten te waarborgen. Enkele van deze maatregelen hebben wij uitgelicht.

Lees meer >>

Jurisprudentie acceptatie Aangetekend Mailen

Logischerwijs krijgen wij veel vragen over de rechtsgeldigheid van Aangetekend Mailen. In de afgelopen jaren is onze dienst veelvuldig gebruikt in allerlei rechtszaken. Daardoor is er voldoende jurisprudentie beschikbaar en kunnen we zeker stellen dat Aangetekend Mailen als rechtsgeldig bewijs dient. Een van de uitspraken is van september 2021. Een zaak in de automotive lease branche. Een onderdeel uit het vonnis luidt:

De kantonrechter overweegt dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring pas werking heeft als die de betreffende persoon heeft bereikt, de zogeheten ontvangsttheorie van artikel 3:37 lid 3 BW. Wat betreft e-mailverkeer is nodig en voldoende dat het betreffende bericht in de “in-box” van de geadresseerde is gekomen. Dit is blijkens het door LeasePlan overgelegde ‘Aangetekend Mailen Statusoverzicht’ het geval. Dat [gedaagde] dit e-mailbericht mogelijk niet heeft gelezen of niet heeft geopend komt voor zijn eigen rekening en risico. De kantonrechter volgt [gedaagde] dan ook niet in zijn standpunt dat de overeenkomst in samenspraak, en dus niet door ontbinding zijdens LeasePlan, is beëindigd, waardoor hij het bedrag van € 241,40 niet verschuldigd zou zijn.

Zo zijn er meerdere voorbeelden. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij een van onze sales AMbassadeurs.

Directe koppeling met de meest voorkomende Creditmanagement software

  Certificeringen

       

De enige Nederlandse eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top