eIDAS, qTSP, ERDS en qERDS

Het belang van vertrouwensdienstverleners en vertrouwensdiensten

Aangetekend B.V. is de enige Nederlandse eIDAS vertrouwensdienstverlener die de vertrouwensdienst elektronische aangetekende bezorging levert. eIDAS staat voor ‘Electronic Identities And Trust Services’ en is een Europese Verordening. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten afspraken gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken. Europese wetgeving prefereert boven lokale wetgeving en uiteraard ook boven normen en technische afspraken.

Bekijk de lijst met Nederlands providers
eidas-qualified-trust-mark

Enige Nederlandse gekwalificeerde vertrouwensdienst voor Aangetekende Elektronische Bezorging

Wij zijn als organisatie een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener of vertaald naar de EU-Regulation een qualified Trust Service Provider (qTSP). Het feit dat we ons qualified Trust Service Provider mogen noemen, wil zeggen dat we volgens de toezichthouder, Agentschap Telecom, aan de strengste voorwaarden voldoen rondom informatiebeveiliging en juridische waarde. Hiermee voorkomen we dat grote partijen en overheidsinstanties elke keer weer securitytesten en juridische audits willen uitvoeren. Daardoor kunnen we onze diensten nog sneller uitleveren.

De vertrouwensdienst Aangetekend Mailen heeft een gekwalificeerde variant, een gekwalificeerde elektronische aangetekende bezorging of vertaald naar de EU-Regulation een qualified Electronic Delivery Service (qERDS). ERDS garandeert een veilige en betrouwbare bezorging van elektronische berichten tussen partijen en levert bewijs van het bezorgingsproces dat wettelijk geaccepteerd wordt, Aangetekend Mailen dus. qERDS is een gekwalificeerde variant van ERDS, waarbij zowel de dienst als zijn provider moeten voldoen aan een groot aantal aanvullende vereisten waaraan de reguliere ERDS-diensten en hun providers niet aan hoeven te voldoen.

eIDAS verordening

Aangetekend B.V. is het enige Nederlandse bedrijf dat de Europees gekwalificeerde vertrouwensdienst voor ERDS (Electronic Registered Delivery Service - dienst voor elektronisch aangetekende bezorging) levert. Met de inzet van Aangetekend Mailen wordt de inhoud van het document geborgd, is absoluut duidelijk wie de afzender is en wie de ontvanger en wordt elke fase van het verzend- en ontvangstproces vastgelegd. Bij de gekwalificeerde versie wordt de authenticiteit van zowel de verzender als de ontvanger zorgvuldig gecontroleerd.

Als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener (Qualified Trust Service Provider) heeft Aangetekend B.V. met de diensten Aangetekend Mailen en Aangetekend Mailen Plus in ieder Europees land dezelfde status als lokale postbedrijven.

Wat is een qERDS?

Met een elektronische aangetekende bezorgdienst, e-delivery, kunnen bedrijven gegevens elektronisch verzenden. Het levert het bewijs van verzending én de bezorging van de gegevens tussen bedrijven en hun klanten. En beschermt de verzonden gegevens tegen het risico van verlies, diefstal, beschadiging of ongeoorloofde wijzigingen.

Het is het elektronische equivalent van de traditionele aangetekende postbezorging. Aangetekende e-mail is een van de voorbeelden van de implementatie van e-diensten. Er bestaan andere, meer specifieke digitale bezorgdiensten, zoals de levering van belastingaangiften en e-facturatie.

Een gekwalificeerde bezorgdienst garandeert

 1. de integriteit van de gegevens die door de geïdentificeerde afzender worden verzonden.
 2. de ontvangst van de gegevens door de geïdentificeerde geadresseerde.

E-delivery wordt vaak gebruikt in combinatie met andere vertrouwensdiensten, zoals

 • Digitale handtekening en digitale zegels, om wijzigingen in de gegevens te beschermen en op te sporen.
 • Digitale tijdstempels, om de juistheid van de datum en het tijdstip van verzending en ontvangst te garanderen.

Voordelen van een qERDS

Hoe draagt het bij aan uw bedrijf? De voordelen van e-delivery voor uw bedrijf zijn onder meer

 1. Lagere kosten, door het vermijden van logistieke kosten voor het afleveren van geprinte documenten of documenten die op elektronische dragers zijn opgeslagen.
 2. Minder risico op gegevensmanipulatie, in vergelijking met minder veilige kanalen zoals e-mail.
 3. Efficiëntere processen door onmiddellijke overdracht van gegevens.

Een gekwalificeerde e-delivery service wordt geleverd door een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener. U kunt er één vinden voor uw bedrijf door gebruik te maken van de vertrouwenslijst van de EU. Een aantal situaties waarbij e-delivery ondersteunend voor uw bedrijf kunnen werken, zijn

 1. Om aangetekende post te vervangen, aangezien e-delivery een formeel bewijs van bezorging levert.
 2. Om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, zoals het opvragen van officiële overheidsdocumenten die een wettelijk bewijs van ontvangst leveren dat het verzoek wordt behandeld.
 3. Om gevoelige gegevens veilig uit te wisselen tussen bedrijven, zoals prijsonderhandelingen of prijswijzigingen.

Aangetekend is een qTSP

Aangetekend BV is vooralsnog de enige gekwalificeerde Elektronische Aangetekende Bezorgdienst in Nederland. En is daarmee een gekwalificeerde Vertrouwensdienstverlener (qTSP). Het wordt gecontroleerd door onafhankelijke organisaties om voortdurend te voldoen aan de normen, die opgesteld zijn door de Europese wetgeving eIDAS. Aangetekend levert de volgende diensten

Aangetekend Mailen

Beveiligd Mailen

Digitaal ondertekenen

Grote bestanden Mailen

Al onze oplossingen kunnen gemakkelijk worden gebruikt via uw Outlook mailbox, met de door ons ontwikkelde plugin. Of u kunt onze API gebruiken om uw bestaande documentstromen in uw bedrijfssysteem te koppelen.

Digitaal. Beveiligd. Rechtsgeldig.
Net zo makkelijk als het versturen van een e-mail.

Vertrouwensdiensten

 1. Certificaat voor elektronische handtekeningen
 2. Certificaat voor elektronische zegels
 3. Elektronische tijdstempels
 4. Elektronisch aangetekend bezorgen
 5. Certificaat voor authenticatie van een website

Elektronische vertrouwensdiensten zijn diensten die het vertrouwen in online transacties bij bedrijven en consumenten vergroten. Hiervoor geldt een Europees overheidsbesluit, de eIDAS verordening. Zo kunt u veilig online diensten afnemen of zaken met de overheid regelen. Binnen Nederland en binnen de Europese Unie (EU). Ook regelt eIDAS het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de EU. Zo wordt het gemakkelijker om online en over de grens zaken te doen. Bekijk de lijst met Nederlands vertrouwensdienstverleners.

bron: Agentschap Telecom

Certificeringen

       

De enige Nederlandse eIDAS gekwalificeerde vertrouwensdienst voor een elektronische Aangetekende brief.

EU Trusted service providers >>

Back To Top