stuitingsbrief verjaring grond

Het gebruik van grond van een ander is niet vreemd. Pachters, huurders en bruiklener maken afspraken met de grondbezitter om zijn of haar eigendom te gebruiken. Toch komt het nog voor dat er geen afspraken zijn gemaakt. Hierdoor kan het dat een gebruikers toch grond van iemand gebruikt zowel bewust als onbewust. Door verjaring kan een eigenaar zijn of haar eigendom verliezen.

 • Veilig versturen van belangrijke gegevens
 • Rechtsgeldig vergelijkbaar aan een aangetekende post
 • 24/7 ongeacht tijd en locatie kunnen versturen
 • Goedkoper verstuur voor slechts € 5,45
Aangetekend Versturen

Rechtsgeldig

Veilig Mailen

Beveiligd

Aangetekend Efficient

Efficiënt

Aangetekende Brief

Kostenbesparend

Wat is stuiting?

Het verschil tussen recht hebben en recht krijgen komt helaas nog regelmatig voor. Dus kan het voorkomen dat je als rechthebbende aanspraak kunt maken (of denkt te kunnen maken) op een bepaalde vordering of het nakomen van een toezegging, maar dat degene die daaraan zou moeten voldoen helemaal niet of niet op de juiste wijze reageert. Zo’n vordering kan dan gaan verjaren, waardoor je ondanks je recht uiteindelijk toch met lege handen komt te staan. In de wet zijn termijnen opgenomen wanneer de diverse vorderingen kunnen verlopen. Dit noemt men verjaring. De termijnen voor verjaring zijn overigens niet altijd gelijk: het hangt af van de soort vordering die men heeft, maar meestal is het vijf jaar.

Het Burgerlijk Wetboek heeft een artikel opgenomen (3:317 lid 1) waarin de mogelijkheid wordt gegeven om zo’n verjaring te stuiten, zodat het recht op vordering niet verloren gaat. Als je als schuldeiser binnen de verjaringstermijn een schriftelijke aanmaning of mededeling aan de schuldenaar stuurt waarin je precies en ondubbelzinnig aangeeft dat recht op nakoming behouden blijft, wordt de verjaringstermijn gestuit en begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.
Soms is een tweede brief noodzakelijk als de nieuwe termijn na verloop van de wettelijke termijn ook weer dreigt te gaan verlopen.

Stuiting van verjaring van eigendomsrecht van een grondstuk

Het eigendom van een stuk grond dat onrechtmatig door iemand in gebruik is, kan je verliezen door het verloop van een door de wet bepaalde termijn. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat jouw buurman een stuk grond van jou (ongevraagd) in bezit heeft genomen en vervolgens in bezit houdt voor een lange periode.

De verjaring van eigendomsrecht is ofwel 10 jaar bij te goeder trouw ofwel 20 jaar als er geen sprake is van te goeder trouw. Dat betekent dat de eigenaar tijdig stuiting in werking moet stellen om het eigendomsrecht zeker te stellen. Vervolgens kan eventueel een juridische procedure worden opgestart als de onrechtmatige gebruiker niet direct ingaat op de eis tot teruggaaf.
De onrechtmatige gebruiker zal dan moeten aantonen dat de grond minimaal 10 jaar lang en te goeder trouw in zijn of haar bezit is, maar ook dat dit vermeende ‘bezit’ in die periode onafgebroken is geweest. Ook zal hij of zij moeten aantonen bijvoorbeeld met foto’s dat er gedurende die gehele periode een muur of hek om het erf heeft gestaan.

Indien de onrechtmatige gebruiker niet ter goeder trouw is, dan geldt zoals hiervoor aangegeven  een verjaringstermijn van 20 jaar. Ook dan zal hij of zij moeten aantonen dat het stuk grond al die tijd in zijn of haar vermeend bezit is geweest.

Als uit onderzoek blijkt dat wel ooit schriftelijk of mondeling toestemming is gegeven, dan is de kans groot dat de gebruiker zogenaamd ‘houder’ van de grond is geworden. Dan kan geen sprake zijn van verjaring en hoeft dus ook niet te worden gestuit.

Let op: een schriftelijke aanmaning bij vordering over onrechtmatige grondgebruik heeft slechts 6 maanden werking. Als partijen niet tot een definitieve oplossing komen, moet dus binnen 6 maanden een dagvaarding worden uitgebracht om de verjaringstermijn definitief te stuiten. Zie ook artikel 3:316 Burgerlijk Wetboek.

 


Voordelen
van Aangetekend Mailen

 • Veilig belangrijke gegevens versturen
 • Rechtsgeldig bewijs van verzenden en inhoud
 • Eenvoudig in gebruik
 • Goedkoper dan een fysieke aangetekende brief
 • Snelheid na verzenden gelijk bij de ontvanger aangeboden
 • Track & Trace volg jouw zending
 • 24/7 ongeacht tijd en locatie
 • Zekerheid dat jouw brief wordt aangeboden

Hoe stuiting in te zetten?

Zo’n aanmaning of mededeling van eigendomsrecht moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en hij moet aantoonbaar bij de onrechtmatige gebruiker van de grond aankomen. Dat kan natuurlijk per aangetekende brief, maar veel sneller en beduidend goedkoper gaat dat per Aangetekend Mailen Click & Send. Zo ben je zeker van een rechtsgeldig bewijs van verzending zonder dat je daarvoor de deur uit hoeft. En een overzicht van de verzend- en ontvanggegevens komt na de verzending direct in jouw mailbox.

Gratis voorbeeldbrief stuiting van verjaring van eigendomsrecht van een grondstuk

Zij maken al gebruik van Aangetekend Mailen

Back To Top